Juridische Commissie

De FOBID Juridische Commissie houdt zich bezig met de juridische aspecten die van belang zijn voor bibliotheken, informatie- en documentatiecentra. Zij initieert (inter)nationale acties en reacties op dit gebied. De FJC heeft hiertoe geregeld overleg met de ministeries van OCW en Justitie, maar laat ook haar geluid horen in Europa.

Commissieleden

 • Lucinda Jones, hoofd collecties KB (Voorzitter)
 • Rineke Zwanenburg, Probiblio
 • Annemarie Beunen, jurist KB, juridisch adviseur FJC
 • Clementine Bevers, jurist KB
 • Martine Brons, jurist KB
 • Cynthia Halfwerk, Saxion bibliotheek, voor SHB
 • Inge de Monnink, Dedicon
 • Erna Sattler, jurist Unversiteitsbibliotheek Leiden
 • Raymond Snijders, Senior informatiebemiddelaar bij Hogeschool Windesheim, voor SHB
 • Judith Hanekuijk, Universiteit Utrecht

Thema’s
De belangrijkste thema’s van de FJC zijn:

 • Auteursrecht
  Auteursrecht speelt een grote rol in de praktijk van bibliotheken en informatiecentra, zeker ook in de digitale wereld. Aan de orde komen onder meer IBL, de Auteurswet en de gevolgen voor zaken als digitale knipselkranten, repositories, en de archiefkopie.
 • Privacyrecht
  Privacy is een grondrecht waar bibliotheken zich sterk voor maken. Bibliotheken beschikken over persoonsgegevens van leden, bezoekers en gebruikers van hun diensten. Het is belangrijk dat bibliotheken zorgvuldig omgaan met die gegevens en handelen in overeenstemming met privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw).

          Hier vindt u relevante documentatie