Nationale standaarden & infrastructuur

FOBID is het platform waar alle bibliotheeksoorten in Nederland elkaar kunnen treffen. Dit is de plaats om kennis uit te wisselen en afspraken te maken over standaarden die de uitwisseling tussen biblotheken en de toegang voor gebruikers kunnen bevorderen.

FOBID heeft geen vaste werkgroep hiervoor, maar faciliteert de samenwerking zodra zich ontwikkelingen voordoen op dit vlak.

RDA

Resource Description & Access (RDA) is een internationale standaard voor de catalogiseerpraktijk die in Nederland eveneens de standaard is geworden:

IBL

Interbibliothecair leenverkeer is een effectieve manier om optimaal toegang te bieden tot wat de collectie Nederland te bieden hebben. De Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (UKB) zijn recent overgestapt op een nieuw systeem voor interbibliothecair leenverkeer (IBL). Het bestaande NCCIBL systeem is vervangen door Worldshare-ILL, een internationaal systeem voor IBL. Lees meer op de UKB website.