Informatie

De FJC kan de volgende verwijzingen naar handzame, praktische informatie over de AVG van harte aanbevelen:

Kennisdocumenten Considerati, overzicht van recente ontwikkelingen privacy en gegevensbescherming

Klik op de link voor meer Considerati kennisdocumenten. Meer informatie is te vinden op de Considerati website: www.considerati.com/nl/

Advies FOBID juridische commissie omtrent het gebruik van ISNI

Het Dagelijks Bestuur van UKB heeft de Juridische Commissie van FOBID gevraagd om een onafhankelijk juridisch advies te geven ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens in verband met het toekennen van een ISNI aan deze onderzoekers.

Handleiding AVG en Uitvoeringswet AVG van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Een praktische, overzichtelijke handleiding met stroomdiagrammen en checklists

AVG@JenV Privacy Dashboard

Een praktische set met KPI’s en handreikingen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/07/24/privacy-dashboard

Website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief van de AP voor het ontvangen van actuele informatie.

Een jaar na de invoering van de AVG

Overzichtsartikelen 1 jaar AVG (IP 4 2019) – Raymond Snijders

Auteursrecht nieuws FOBID Juridische Commissie