Informatie

De FJC kan de volgende verwijzingen naar handzame, praktische informatie over de AVG van harte aanbevelen:

Handleiding AVG en Uitvoeringswet AVG van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Een praktische, overzichtelijke handleiding met stroomdiagrammen en checklists

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming

AVG@JenV Privacy Dashboard

Een praktische set met KPI’s en handreikingen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/07/24/privacy-dashboard

Website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief van de AP voor het ontvangen van actuele informatie.

Een jaar na de invoering van de AVG

Overzichtsartikelen 1 jaar AVG (IP 4 2019) – Raymond Snijders