Strategie

FOBID is een platform dat fungeert als aanspreekpunt voor aangesloten organisaties in Nederland en zusterorganisaties in het buitenland. Zijn rol is het versterken van de organisaties door middel van kennisvergaring en kennisdeling.


FOBID vertegenwoordigt het ethisch geweten van de bibliotheeksector. Aangesloten organisaties, groot en klein, profiteren van tijdige inzichten in wat er speelt in de wereld die de sector raakt. Zo kunnen ze zich voorbereiden op komende veranderingen in de (nabije) toekomst.