Juridische Commissie

De FOBID Juridische Commissie houdt zich bezig met de juridische aspecten die van belang zijn voor bibliotheken, informatie- en documentatiecentra. Zij initieert (inter)nationale acties en reacties op dit gebied. De FJC heeft hiertoe geregeld overleg met de ministeries van OCW en Justitie, maar laat ook haar geluid horen in Europa.

Commissieleden

  • Annemarie Beunen, Koninklijke Bibliotheek (adviseur)
  • Clementine Bevers, Koninklijke Bibliotheek
  • Cynthia Halfwerk, Bibliotheek Saxion Hogeschool
  • Judith Hanekuijk, Bibliotheek Universiteit Utrecht
  • Lilian van der Linden, Bibliotheek Erasmus Universiteit Rotterdam (secretaris)
  • Saskia Manuela-Bergmans, Bibliotheek Universiteit Utrecht
  • Inge de Mönnink, Dedicon
  • Erna Sattler, Bibliotheek Universiteit Leiden (voorzitter)
  • Raymond Snijders, Bibliotheek Hogeschool Windesheim
  • Rineke Zwanenburg, Probiblio

Thema’s
De belangrijkste thema’s van de FJC zijn:

Auteursrecht
Auteursrecht speelt een grote rol in de praktijk van bibliotheken en informatiecentra, zeker ook in de digitale wereld. Aan de orde komen onder meer IBL, de Auteurswet en de gevolgen voor zaken als digitale knipselkranten, repositories, en de archiefkopie.

Privacyrecht
Privacy is een grondrecht waar bibliotheken zich sterk voor maken. Bibliotheken beschikken over persoonsgegevens van leden, bezoekers en gebruikers van hun diensten. Het is belangrijk dat bibliotheken zorgvuldig omgaan met die gegevens en handelen in overeenstemming met privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw).

Kijk voor relevante documentatie op de auteursrecht en AVG pagina.