Commissies

FOBID richt zich op drie terreinen:

  • Juridisch: de Juridische commissie volgt (inter)nationale wet- en regelgeving en de consequneties hiervan voor de informatiesector;
  • Internationalisering: FOBID vertegenwoordigt de Nederlandse bibliotheekbranche in het buitenland en fungeert als aanspreekpunt voor internationale organisaties;
  • Nationale standaarden en infrastructuur: FOBID stimuleert het gebruik van nationale standaarden en infrastructuur en faciliteert de kennisuitwisseling hierover.