Internationaal

FOBID fungeert als een link tussen nationaal en internationaal bibliotheekwerk. Het doel van FOBID is het stimuleren van de uitwisseling van kennis over het informatievak in een internationale context. Dit betekent een grotere deelname van Nederlandse bibliotheken en collega’s aan internationale conferenties, zowel met het oog op belangenbehartiging als professionele ontwikkeling, en het profileren van het Nederlandse bibliotheekwerk in een internationale context.

FOBID sluit aan bij het internationale beleidskader van Nederland, inclusief Europees beleid. Met informatie en advies ondersteunen we internationale activiteiten van Nederlandse bibliotheken, in het kader van (EU) uitwisseling, ontwikkelingssamenwerking en anderszins. We promoten ook internationale bibliotheekactiviteiten in Nederland, zoals IFLA-satellietconferenties.