IFLA Bibliotheekcongres in 2021 naar Nederland

Rotterdam is voor 2021 gekozen als congresstad voor het IFLA-congres, het grootste wereldwijde bibliotheekevenement. Dit werd vandaag bekendgemaakt tijdens het World Library and Information Congress (WLIC) in Athene.
Het congres van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) vindt plaats van 19 tot 26 augustus 2021 in Nederland in het vernieuwde Rotterdam Ahoy Convention Center. Gedurende het congres worden toonaangevende innovatieve bibliotheken in Nederland bezocht. Daarnaast zal een aantal activiteiten op diverse locaties in het land en in het bijzonder in Rotterdam plaatsvinden. Het jaarlijkse IFLA WLIC-congres trekt rond de 5.000 deelnemers uit circa 135 landen.
Samenwerking tussen verschillende bibliotheekorganisaties ‘Let’s work together .. in Rotterdam!’ is de titel van het voorstel waarmee zes samenwerkende partijen het congres van 2021 naar Rotterdam hebben gehaald. En met succes! De kandidatuur is een samenwerking tussen Bibliotheek Rotterdam, de KB nationale bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), samenwerkende POI’s Nederland (SPN), bibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Rotterdam Partners. Sterke punten van het Nederlandse voorstel waren volgens IFLA de goede congreslocatie, de sterke band met de stad Rotterdam en de steun van een hecht nationaal, regionaal en lokaal netwerk van bibliotheekorganisaties en overheden.

Bibliotheken en inclusieve samenlevingen
In het congres staan de doelen uit de IFLA Global Vision centraal. Deze visie beschrijft hoe bibliotheken wereldwijd kunnen bijdragen aan een inclusieve samenleving. Belangrijke onderwerpen die aan bod zullen komen tijdens het congres zijn persoonlijke ontwikkeling, het stimuleren van lezen, het ontwikkelen van taal- en digitale vaardigheden, de vrije toegang tot cultuur, (digitale) kennis en informatie en het koesteren van onze cultuur. Zo is het congres verbonden met de geest van de bekendste Rotterdammer Erasmus.


Voor vragen kunt u contact opnemen met :
Bibliotheek Rotterdam – Nicole de Jong – Tel 0031 613167761 – Mail WLIC2021@bibliotheek.rotterdam.nl

FOBID reactie internetconsultatie richtlijn Digital Single Market

FOBID heeft gereageerd op de internetconsultatie voor het wetsvoorstel voor de implementatie van de richtlijn Digital Single Market. Bibliotheken verzamelen en beheren niet alleen een enorme rijkdom aan bronnen, zij spannen zich ook gezamenlijk in om toegang tot al deze bronnen van kennis te realiseren voor huidige en komende generaties. Het is verheugend dat de DSM-richtlijn bepalingen invoert die een betere toegang mogelijk maken. Graag brengt FOBID enkele punten onder de aandacht die specifiek voor bibliotheken van belang zijn om deze belofte ook in te kunnen lossen.

Nederlandse Caucus bij IFLA, Athene

Op zondag 25 augustus vindt de Nederlandse Caucus plaats tijdens het IFLA congres in Athene. De meeting is van 16.00 tot 17.00 in de Mitropolous room en staat open voor iedereen in het Nederlands taalgebied die het congres bezoekt.

Het is een prima gelegenheid om collega’s te leren kennen, tips uit te wisselen voor het congres en om van elkaar te horen wat er speelt.

FOBID organiseert op zondagavond ook een Dutch Dinner. Als je daarbij wilt zijn, stuur dan een berichtje naar info@fobid.nl.

Duitse impressie Nationaal Bibliotheekcongres

Vrolijk, bont, onconventieel en met veel verrassingen: dat is de impressie van collega Barbara Lison, directeur van de Stadsbibliotheek Bremen van het Nationaal Bibliotheekcongres. In maart sloten FOBID en de Duitse tegenhanger BID een drie-jarig partnership. Kennisuitwisseling staat daarin centraal.

Lees hier het artikel van Barbara Lison in het tijdschrift BuB – Forum Bibliothek und Information:

Impressie 7e Bibliotheekcongres Leipzig

De Nederlandse delegatie heeft met 26 deelnemers het congres bezocht. Daarnaast was het goed om te zien dat er veel bedrijven, met ook Nederlandse contacten aanwezig waren met hun diensten en producten.

De Nederlandse delegatie beschikte over een eigen stand, welke regelmatig werd bezocht, onder andere vanwege de typisch Nederlandse koekjes (stroopwafels). In deze stand werden contacten gelegd tussen Nederlandse en Duitse vakgenoten.

De openingsspeech van prinses Laurentien was erg inspirerend. Haar uiteenzetting over de belangrijke rol van de bibliotheek als derde ruimte om te verblijven was een duidelijk statement. De rol van de bibliotheek is als ontmoetingsruimte een goed tegenwicht voor de verdergaande digitalisering. Door de bibliotheek blijven mensen verbonden met elkaar. Deze rol moet benadrukt worden : zoek contact met je klanten, met je stakeholders en financiers. Nederlandse bibliotheken zijn hier al een aantal jaren mee bezig, al dan niet in samenwerking.

De Nederlandse delegatie kijkt uit naar een prettige samenwerking op diverse vlakken in de komende drie jaar en wil de organisatie hartelijk danken voor de ontvangst in Leipzig.

Partnership met Duitsland

FOBID en Bibliohtek & Information Deutschland hebben een driejarig partnership gesloten. De kick off is op het 7e Duitse bibliotheek congres in Leipzig, 18 – 21 maart 2019.

Doel van het partnership is om de samenwerking te versterken en kennis te delen.