Uitgelicht bericht

Wat kan wel, wat mag niet? Auteursrecht voor erfgoedorganisaties – Netwerk Digitaal Erfgoed

Auteursrechtdag georganiseerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed op 7 nov 2023 in de OB Utrecht

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van auteursrecht? En welke regels en uitzonderingen zijn voor erfgoedprofessionals van belang? Op deze Auteursrechtendag praten experts je helemaal bij.

Regels, uitzonderingen en ontwikkelingen

Organisaties werken aan het vergroten van de toegankelijkheid en de vindbaarheid van digitaal erfgoed voor de gebruiker. Veel is mogelijk op technisch gebied, en dat geldt ook voor samenwerking. Maar het vrijgeven van al het erfgoed is niet altijd mogelijk vanwege auteursrechtelijke beperkingen. Auteursrecht speelt dus een grote rol in het werk van collectiebeheerders, vooral wanneer de collecties relatief jong zijn.

Er zijn allerlei standaardregels en uitzonderingen binnen het auteursrecht waar collectiebeheerders rekening mee moeten houden. Bovendien hebben er de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden op zowel nationaal als Europees niveau met betrekking tot het auteursrecht. Welke dat zijn, hoor je tijdens de Auteursrechtendag.

Ga naar de website voor meer informatie en inschrijven.

Uitgelicht bericht

Hoe saboteer ik een project? (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – dinsdag 13 oktober 2023 van 16:00 – 17:30 uur

Laat je meevoeren in een boeiend avontuur met Tom Dalderup, terwijl hij je inwijdt in de geheimen van project sabotage. Ontdek de meest effectieve tactieken om een project volledig te laten ontsporen, rechtstreeks uit de mond van de meester zelf.

Maar dat is niet alles! Leer ook hoe je, voor het geval je onbedoeld toch het project wilt redden, deze saboterende krachten kunt neutraliseren van Dion Kotteman.

Aanmelden kan via deze link. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Op elke eerste dinsdag van de maand verzorgt de KNVI een webinar of live event in de ‘Super Tuesday’ reeks. Deze reeks vormt een gebalanceerde afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de KNVI op het gebied van Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening.

Uitgelicht bericht

Utrecht Universiteitsbibliotheek Personeel Trainingsweek 2023: The Future Proof Library

Bibliotheekmedewerkers zijn van harte uitgenodigd om samen met de Universiteitsbibliotheek Utrecht een internationale Staff Training Week te organiseren van 13-17 november 2023. Het overkoepelende thema is ’the Future Proof Library’.

Universiteitsbibliotheken krijgen steeds meer te maken met nieuwe technologieën, voortschrijdende digitalisering en veranderende behoeften van onderzoekers en studenten. Deze ontwikkelingen hebben invloed op alle aspecten van de bibliotheek. Tijdens deze personeelsweek richten we ons op de uitdagingen en veranderingen die we ervaren op het gebied van toegankelijkheid en vindbaarheid van wetenschappelijke informatie.

De Universiteitsbibliotheek Utrecht stimuleert graag de uitwisseling van kennis en ervaringen over een breed scala aan onderwerpen, waaronder:

 • – Linked Open Data;
 • – Metadata;
 • – Openstellen van de collecties (o.a. digitalisering).

Het programma bestaat uit presentaties van medewerkers van de Universiteit Utrecht, presentaties van deelnemers en interactieve sessies. Deelnemers krijgen waardevolle mogelijkheden om kennis uit te wisselen, van elkaar te leren en actief deel te nemen aan verrijkende discussies.

Aanmeldingen zijn welkom van toegewijde professionele bibliotheekmedewerkers die momenteel werkzaam zijn bij universiteiten of andere onderzoeksgerichte bibliotheken en ervaring hebben met het bevorderen van de toegankelijkheid en het vergemakkelijken van de vindbaarheid van wetenschappelijke informatie. We verzoeken elke kandidaat om inzicht te geven in hun lopende projecten, hun aansluiting bij de doelstellingen van het programma en hun verwachtingen voor de trainingservaring.

Werktaal
De werktaal is Engels. We raden ten minste een B2 (CEFR) communicatieniveau aan.

Aanmelding
Europese collega’s die deelnemen aan het programma moeten financiering ontvangen van het Erasmus Mobiliteitsprogramma voor Personeel van hun thuisinstelling. De deadline voor aanmelding is vrijdag 18 augustus 2023. We nodigen je uit om het online aanmeldingsformulier in te vullen.

Uitgelicht bericht

Vooraankondiging Dutch caucus IFLA WLIC 2023 Rotterdam

https://2023.ifla.org/
https://2023.ifla.org

Ook tijdens het IFLA World Library and Information Congres in Rotterdam (21-25 augustus 2023) organiseert FOBID een bijeenkomst voor de Nederlandstalige deelnemers. Deze caucus zal plaatsvinden op maandagochtend 21 augustus (8:30-10:00) in Ahoy Rotterdam.

De uitnodiging en het programma zullen in juni/juli worden verstuurd naar de ingeschreven deelnemers. Bezoek de website voor meer informatie over en aanmelden voor het IFLA WLIC 2023 Rotterdam congres.  

Uitgelicht bericht

Governance (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – 2 mei 2023 van 16:00 – 17:30 uur

Het gebruik van informatietechnologie (IT) en bijbehorende data door organisaties, overheid en in het dagelijks leven is inmiddels gemeengoed. Maar dit gebruik is niet zonder risico dat de menselijke maat verloren gaat. Het is dan ook noodzakelijk dat de aandacht voor de besturing van IT en het gebruik van IT in de hoogste echelons van organisaties meer aandacht krijgt.

In de praktijk is er bij de besturing veel aandacht voor de financieel-economische aspecten van IT-gebruik en ook steeds meer voor de risico’s van cybercrime. Voor de menselijke aspecten is er daarentegen nog weinig of geen aandacht. Door toenemende digitalisering en IT ontstaat een complex geheel van systemen, dat vaak moeilijk is te doorzien of te beïnvloeden is door gebruikers en andere belanghebbenden. Het verantwoord omgaan met het effect op mensen wordt steeds belangrijker en in toenemende mate ook een ethisch vraagstuk.

De sprekers van deze Super Tuesday zijn leden en betrokkenen bij de NEN-werkgroep ‘Governance op de menselijke kant van IT’. De werkgroep heeft een concept praktijkrichtlijn opgesteld om te zorgen dat in de besluitvorming en het toezicht de menselijke maat bij het gebruik van IT voldoende aanwezig blijft. De uitdaging hierbij is de IT-besturing zodanig in te richten dat de belanghebbenden de systemen kunnen overzien, doorzien en zo nodig tijdig (kunnen) ingrijpen. Het gebruik van deze praktijkrichtlijn ondersteunt organisaties bij het borgen van de menselijke maat in de besturing. En dit zowel bij veranderingen, in IT-projecten als bij de feitelijk bedrijfsvoering.

De sprekers geven inzicht in de conceptrichtlijn en staan open voor reacties en aanvullingen. De deelnemers kunnen nu al aan de slag met de aandachtspunten en maatregelen uit de conceptrichtlijn. Zo kunnen zij hun dagelijkse praktijk meer mensgericht maken en eventuele problemen in hun organisatie bespreekbaar maken.

Aanmelden kan via de website. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Op elke eerste dinsdag van de maand verzorgt de KNVI een webinar of live event in de ‘Super Tuesday’ reeks. Deze reeks vormt een gebalanceerde afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de KNVI op het gebied van Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening.

Uitgelicht bericht

Informatiehuishouding van de overheid, de bezem erdoor? (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – dinsdag 4 april 2023 van 16:00 – 17:30 uur.

Voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat is het essentieel dat de Rijksoverheid zijn informatiehuishouding op orde heeft. De volledigheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie dient de democratische verantwoording, maar ook de individuele belangen van rechthebbende en rechtzoekende burgers. Getriggerd door de toeslagenaffaire is er een meerjarenplan ‘Open op orde’ richt zich op de structurele verbetering van de informatiehuishouding binnen de gehele Rijksoverheid.

Voor de informatieprofessional betekent dit een bredere en belangrijkere rol: met hun kennis en kunde nemen ze de Rijksorganisaties aan de hand om die informatiehuishouding op orde te krijgen.

In deze Super Tuesday:

 • een kijkje in de keuken van rijksonderdelen: hoe geven zij handen en voeten aan het op orde brengen van de informatiehuishouding?
 • een blik op de toekomst: wat is de rol van informatie voor andere functies en rollen binnen het Rijk en welke competenties zijn nodig om toekomstbestendige informatieprofessionals op te leiden?

Guido Ongena zal met een aantal interessante tafelgasten in gesprek gaan. Wie? Dat blijft nog even een verrassing!

Aanmelden kan via de KNVI website. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Op elke eerste dinsdag van de maand verzorgt de KNVI een webinar of live event in de ‘Super Tuesday’ reeks. Deze reeks vormt een gebalanceerde afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de KNVI op het gebied van Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening.

Uitgelicht bericht

Digitale fitheid voor gevorderden (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – dinsdag 7 maart 2023 van 16:00 17:30

Deze Super Tuesday gaat over jouw conditie, jouw fitheid op digitaal gebied. Leer van Martijn Aslander, onze digitale fitnessgoeroe.

Digitale Fitheid – fit blijven vraagt tijd en onderhoud. Digitale fitheid hoort dan ook thuis in het rijtje van gezond eten, voldoende slapen en je rust nemen. Anno 2023 kijken velen van ons meer dan 4 uur per dag naar een scherm. Kenniswerkers, scholieren, designers: wie heeft er nu geen schermpje in de buurt voor werken, zoeken naar informatie, interactie en gesprek. Werken met die mooie hulpmiddelen geeft je toegang tot een van de belangrijkste hulpbronnen: informatiekapitaal. Wonderlijk genoeg hebben we moeite dit kapitaal te beoordelen en te waarderen. En vervolgens slaan we dat kapitaal daarna op in digitale ‘oude sokken”, namelijk mappen, submappen of documenten. Wil je je informatiekapitaal terugvinden – dan kost dat tijd, maar vooral energie en slagkracht. Dit gebrek aan informatie-liquiditeit is één van de grootste beperkingen in ons werk.

In de Maand van de Digitale Fitheid is er in Nederland aandacht op de werkvloer, bij beslissers en in de media voor digitale fitheid. Als we het mentale welzijn, de ontwikkeling, en het werkplezier van kenniswerkers serieus willen nemen, en tegelijk aan slagkracht en innovatie willen werken ontkomen we niet aan extra aandacht voor digitale fitheid.

In de Super Tuesday studio van de KNVI zal Martijn Aslander, initiatiefnemer van de Maand, trekker van de Interessegroep Persoonlijk Kennismanagement én fellow van de KNVI zijn visie geven en in gesprek gaan over het thema. Alvast meer weten? Kijk op https://www.digitalefitheid.nl/

Aanmelden kan via de website. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Uitgelicht bericht

EBLIDA 31e Council and Conference, 17-19 april 2023, Luxemburg – inschrijving is geopend!

Maandag 17 april, interne vergaderingen – alleen leden van EBLIDA

 • Raad van bestuur
 • Raadsvergadering van EBLIDA

Dinsdag 18 april EBLIDA Conferentie

Thema: Wie is er bang voor bibliotheekmacht? Burgers empoweren voor een democratische en duurzame samenleving.

Woensdag 19 april

 • 2e EBLIDA NAPLE PL2030-evenement: Een seriële crisis: hoe bibliotheken naar hun toekomst kijken.
 • EBLIDA ERASMUS evenement.

Donderdag 20 april – Bibliotheekbezoek (gratis)

Een begeleid bibliotheekbezoek (in het Engels) aan het bekroonde Luxembourg Learning Centre (Universiteitsbibliotheek van Luxemburg) in Esch/Belval, Zuid-Luxemburg. (Bibliotheekbezoeken vereisen voorafgaande registratie. Reserveer uw plek bij registratie.)

Zie voor meer informatie over het programma de website: https://eblida2023.sciencesconf.org/resource/page/id/1

Uitgelicht bericht

Ethiek & Informatieprofessionals (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – 6 december 2022 van 16:00 – 17:30 uur

Tijdens deze webinar wordt een inkijkje gegeven in de moraal van de IV professional. Welke dilemma’s loopt je tegen aan? Hoe kan nadenken over deze ethische dilemma’s het best worden georganiseerd en welke vragen horen daarbij? Onder andere wordt ingegaan op het IAMA-model dat de UU heeft ontworpen om grondrechten in de digitale wereld te beschermen. De 2e kamer heeft deze omarmt. Wat heb je daaraan en hoe gebruik je dat?

Aanmelden kan tot 29 november. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Uitgelicht bericht

Desinformatie en Propaganda (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – 1 november 2022 van 16:00 – 17:30 uur

Anno 2022 is desinformatie en propaganda een actueel thema. In een steeds ingewikkelder maatschappelijke en politieke omgeving opperen opponenten voor diverse maatschappelijk thema’s dat de ander desinformatie deelt. De vraag is vervolgens of dat dan bewust is gedaan. Werkt de opsteller in opdracht van een machthebber, volgt de schrijver een heersend narratief zonder dat ter discussie te stellen? Of zit de publicist gevangen in een organisatie waarin systemische ontwikkelingen de ruimte voor zelfreflectie verhinderen? Of wordt er gewoon betaald voor de publicatie – vanuit zakelijk belang. Deze vragen komen zeker langs tijdens de Super Tuesday van de KNVI. Voorbeelden uit het verleden spreken daarbij tot de verbeelding. Sigarettenfabrikanten die niet heel duidelijk vertelden wat de (bij hen bekende) neveneffecten zijn van roken. Publiciteit uit de Tweede Wereldoorlog die voor extra steun moest zorgen aan beide zijden van het front. De zuivelcampagne van de Nederlandse overheid om het zuivelmeer te verkleinen en de promotiecampagne voor groene bio-centrales die bijgestookt worden met vers gekapte bomen uit Canada en de USA.

We kunnen in ieder geval vaststellen dat het geloof in MSM (Mainstream Media) tanende is. We kunnen objectief nieuws en goede ‘deepfakes’ nog maar nauwelijks herkennen. De gesprekken over vaccineren, het afschaffen van fysieke betaalmiddelen, de digitale ID en klimaatverandering zal iedereen herkennen. Inclusief de impact op het innemen van een standpunt in gesprekken met familie en vrienden. Alternatieve kanalen en onafhankelijke journalistiek krijgen dan ook veel aandacht. Artikelen van onderzoeksjournalisten van De Correspondent worden breed gedeeld. Follow The Money en Bits of Freedom komen steeds vaker in beeld met hun onthullingen. Blckbx TV, De Nieuwe Wereld en Café Weltschmerz zenden content uit die de reguliere mediakanalen niet halen – om welke reden dan ook.

Aanmelden kan tot 31 oktober. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Uitgelicht bericht

MetaVerse! Op welke manier gaat de MetaVerse onze informatiemaatschappij transformeren? (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar– 4 oktober 2022 van 16:00 – 17:30 uur

De MetaVerse biedt de nieuwste technologieën en daardoor zijn steeds meer samenwerkingen mogelijk tussen verschillende bedrijven, mensen en organisaties. Omgaan met deze mogelijkheden benadrukt het belang van vooruitgang, waarbij verschillende mensen hun expertise kunnen bundelen voor een ontwikkelingsproces met een potentieel grote maatschappelijke impact.

In deze lezing zul je nieuwe inzichten opdoen op welke manier de MetaVerse onze informatiemaatschappij gaat transformeren. Als professional is het van belang om je te blijven te ontwikkelen. Vooral afleren wat je eerst hebt aangeleerd is voor veel mensen moeilijk. In deze lezing laat Igor van Gemert je de nieuwe business mogelijkheden zien maar hij staat ook stil bij de dark side van deze technologie.

Deze lezing zal je op een andere manier laten kijken naar de diverse MetaVerse varianten die op dit moment beschikbaar zijn. Als je denkt dat je telefoon verslavend is… Wacht dan maar tot je een paar uur echt actief bent geweest in de MetaVerse. Je zul letterlijk ervaren dat onze fysieke wereld niet meer dan de legobouwplaat is van een virtuele wereld die zal resulteren in ongekende nieuwe mogelijkheden.

Aanmelden kan tot 27 september. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Uitgelicht bericht

KNVI – Smart Humanity 2022

KNVI organiseert jaarlijkse het Smart Humanity event. Een dag waarop het vakgebied van de informatieprofessional vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de verbinding tussen de disciplines informatiemanagement, informatievoorziening en informatietechnologie.

Meer informatie over het congres, het programma en het aanmelden is te vinden op de KNVI website.

Uitgelicht bericht

Digitale Trends & Digitale Strategieën (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar– 6 september 2022 van 16:00 – 17:30 uur

Vraag tien verschillende professionals wat de digitale transformatie voor hen betekent, en je krijgt tien verschillende antwoorden. Voor de eerste betekent het dat de nieuwste generaties digitale machines en systemen met elkaar geconnecteerd kunnen worden tot een nieuw proces. Voor de tweede betekent het iets dat de concurrentie doet om de rest te verslaan. De derde zegt dat het gaat over het centraal stellen van data in de businessstrategie, terwijl een vierde het heeft over de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen door digitalisering. Hoe divers de antwoorden ook lijken – ze zijn allen juist. De digitale transformatie gaat immers over hoe organisaties meebewegen met een digitaliserende samenleving.

De samenleving is aan het veranderen door digitalisering. Professionals moeten zich heel goed bewust zijn van de richting die de verandering heeft. En daarbij dat succesvolle adaptie van deze veranderingen door de organisatie, niet kan zonder een nieuwe inrichting van de organisatie. Klantproducten- en diensten, organisatiestructuur, organisatiecultuur, primaire- en secundaire processen, samenwerkingsverbanden en investeringsbeleid omtrent technologie…. Alles dient kritisch opnieuw beoordeeld te worden in het licht van een veranderende business strategie voor een digitaliserende samenleving.

Dit bredere perspectief op Digitale Transformatie, met een nieuw instrumentarium om tot effectieve en juiste inrichting en verrichtingen te komen, staan centraal in ‘Het Managementboek voor Digitale Transformatie’ (geschreven door Sander Jansen en James van der Merbel) en de daaruit afgeleide training Digitaal Leiderschap (georganiseerd door Wim Kweekel van RGO).

Wim Kweekel en Sander Jansen gaan op 6 september in op de richting, inrichting en verrichtingen die horen bij de digitale transformatie.

Aanmelden kan tot 30 augustus. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Uitgelicht bericht

De nieuwste wijzigingen in RDA

Negenenzestig nieuwe elementen, twee nieuwe vocabulaires, achtenvijftig vervallen elementen en vijfendertig labelwijzigingen: de nieuwe versie van de RDA Toolkit die eind maart 2022 is gepubliceerd bevat substantiële wijzigingen in de inhoud van RDA.

Deze wijzigingen zijn hoofdzakelijk terug te voeren op de voorstellen die de RSC in de tweede helft van 2021 heeft goedgekeurd:

Voor de meeste titelbeschrijvers hebben deze veranderingen geen praktische consequenties, omdat de oorspronkelijke toolkit niet gewijzigd is. De wijzigingen zijn vooral relevant voor gebruikers van de officiële toolkit en voor degenen die betrokken zijn bij de voorbereidingen op de overstap daarnaartoe.

Meer informatie over de deze wijzigingen is te vinden op de website van de RDA-commissie.

Uitgelicht bericht

IFLA congres 2022 Dublin: caucus voor Nederlandstalige deelnemers

https://2022.ifla.org

Vooraankondiging

Ook tijdens het IFLA World Library and Information Congres in Dublin (26-29 juli 2022) organiseert FOBID een bijeenkomst voor de Nederlandstalige deelnemers. Deze caucus zal plaatsvinden op dinsdag 26 juli om 6 uur lokale tijd.

De uitnodiging en het programma zullen in juni worden verstuurd naar de ingeschreven deelnemers.

Bezoek de website voor meer informatie over en aanmelden voor het IFLA Dublin congres.

Uitgelicht bericht

IFLA Buitengewone Verkiezingen 2022: nominaties geopend

Het nominatieproces voor IFLA’s buitengewone verkiezing voor een nieuwe gekozen voorzitter en penningmeester is geopend. Er zijn zes weken voor kandidaten om zich te melden, en voor leden en aangeslotenen om nominaties in te dienen.

Meer informatie over de functies en de vereisten voor kandidaten is te vinden op de relevante pagina’s voor de verkozen voorzitter en penningmeester, inclusief links om sollicitaties in te dienen. De deadline voor nominaties is op 6 juni 2022, en meer informatie over het proces zal beschikbaar zijn op de IFLA verkiezingspagina.

Het FOBID-bestuur moedigt Nederlandse kandidaten aan om te reageren.

Meer informatie is te vinden op de IFLA website.

Uitgelicht bericht

Quantum Computing: hoe kan je sturen op toekomstige technologie die (nog) niemand begrijpt?

KNVI Super Tuesday webinar – 03 mei 2022 van 16:00 – 17:30 uur

Webinar over de toekomst van Quantum Computing, zonder dat je inhoudelijke kennis nodig hebt.

Problemen oplossen die voorheen niet opgelost kunnen worden, dat lijkt de belofte van quantum computing. Het is de volgende stap in de computerwetenschap. Door computers te bouwen middels ‘quantummagic’, zoals entanglement, interference en Super Posisitions kunnen we andere algoritmes uitvoeren dan voorheen mogelijk was.

De wetenschap is helaas nog niet zo ver dat we quantum computers hebben die meer kunnen dan traditionele computers. Toch zijn er al vele bedrijven bezig met de ontwikkeling van QC-applicaties, wordt er geprogrammeerd voor hypothetische quantum computers en wordt er gewerkt aan encryptie die niet door QC gekraakt kan worden.

Julian van Velzen (hoofd Quantum Lab van Capgemini) zal niet tot in detail uitleggen hoe quantum computing werkt, maar zal wel vertellen hoe bedrijven en de overheid zich voorbereiden op de komst van quantum computers.

Aanmelden kan tot 25 april. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Uitgelicht bericht

De Impact van Windows 11 op jouw organisatie (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday – dinsdag 5 april: 16:00-17:30

Windows 11 is alweer even de nieuwe realiteit voor de werkplek. Goede kans dat je als organisatie niet echt zat te wachten op een nieuwe Windows versie. Windows 11 brengt toch weer nieuwigheden met zich mee. Zijn dit voor- of nadelen?

Sander Berkouwer en Raymond Comvalius gaan dieper in op de veranderingen die Windows 11 echt komt brengen. Zo weet je waar je het over hebt wanneer jouw organisatie dit onderwerp ter tafel brengt.

Aanmelden kan tot 29 maart. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00.

Uitgelicht bericht

Nederlandse bibliotheken bezorgd over gevolgen Russische inval Oekraïne

Als Nederlandse bibliotheken zijn we geschokt door de Russische inval in Oekraïne en hoe de situatie zich ontwikkelt. We leven mee met iedereen die de gevolgen ervaart van deze oorlog. Daarnaast maken we ons grote zorgen over de gevolgen van de oorlog voor de bibliotheken en het erfgoed van de Oekraïne en spreken we onze steun uit richting onze collega’s daar.

De European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), NAPLE en Public Libraries 2030 hebben zich namens alle aangesloten Europese Verenigingen van Openbare Bibliotheken uitgesproken tegen de Russische inval in Oekraïne.

Bibliotheken worden onder meer aangemoedigd om gezamenlijk met hun gemeente(n) en NGO’s Oekraïense vluchtelingen lokaal zo goed mogelijk op te vangen, te ondersteunen en praktische hulp te bieden.

Wij steunen deze oproep en vragen Nederlandse openbare bibliotheken om lokale initiatieven actief met elkaar te delen.

FOBID, VOB, SPN en KB

Uitgelicht bericht

Call voor papers: Knowledge Rights 21 programme

Het Stichting IFLA Foundation Programma, ondersteund door de subsidie van Arcadia Foundation, en in samenwerking met IFLA, LIBER en SPARC Europe is begonnen met de implementatie van een driejarig programma, getiteld: Knowledge Rights 21.

overhead shot of homework and papers
Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

Knowledge Rights 21 heeft tot doel het potentieel van Europese kennisinstellingen, met name bibliotheken, te mobiliseren om met anderen samen te werken om hervormingen door te voeren in de wet- en regelgeving op het gebied van auteursrecht, waardoor bibliotheken aanzienlijk meer mogelijkheden kunnen bieden voor toegang tot en gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. Het programma heeft tot doel hervormingen op Europees en nationaal niveau te bevorderen en waardevolle voorbeelden te geven voor de rest van de wereld.

Het belangrijkste doel is om verandering te stimuleren op de volgende zes gebieden waar vooruitgang op korte termijn zowel mogelijk als noodzakelijk is:

 • Vergemakkelijking van de toegang tot e-books voor gebruikers van openbare en academische bibliotheken.
 • Bescherming van gebruikersrechten tegen contractonderdrukking en technologische beschermingsmaatregelen.
 • Socialiseren van open normen in Europa.
 • Pleiten voor wettelijke secundaire publicatierechten.
 • Versnelling van de acceptatie van het behoud van rechten en open licenties.
 • Het opbouwen van een sterk, actief en duurzaam netwerk van individuen uit de bibliotheekwereld en daarbuiten, om de verwezenlijking van het langetermijndoel te verzekeren dat bibliotheken hun stem kunnen laten horen bij volgende hervormingen en debatten, waarbij nauw wordt samengewerkt met gelijkgestemde belanghebbenden.

Ga voor meer informatie naar de Knowledge Rights 21-website: https://www.knowledgerights21.org/

 • Inzicht in de basis voor gecontroleerd digitaal lenen in Europa.
 • Copyright- en belangenbehartigingstraining.
 • Evaluatie van de stand van de academische en andere educatieve e-boekenmarkten in Europa.
 • Evaluatie van de impact van de introductie van Open Normen over de hele wereld.
 • Evaluatie van de stand van zaken op de e-bookmarkten in Europa.

Deadline voor alle inzendingen is 17 maart 2022!

Ga voor meer informatie naar de website:

Uitgelicht bericht

Informatie op Orde – Toegang tot informatie: hoe is dat nu geregeld voor u als burger? (webinar)

KNVI Super Tuesday – dinsdag 1 maart: 16:00-17:30

Met een bedrag van vele miljoenen heeft de Rijksoverheid de ambitie om de informatiehuishouding van de overheid op orde te brengen. Het actieplan Open op Orde is inmiddels bekend én is de basis om affaires als met Toeslagen in de nabije toekomst te voorkomen. Regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond heeft dan ook een stevig startpunt om dit thema op te pakken. Maar, gaat dat lukken ondanks alle aandacht op informatie, informatievoorziening en archieven en alle ICT-middelen die daarvoor ter beschikking staan? Het aantal informatieprofessionals dat dit werk moet verzetten is bijna niet op de markt beschikbaar. De archiefwet is nauwelijks een item op de gemiddelde bestuursagenda bij overheidsorganisaties, of staat onder aan het lijstje. Cybersecurity, IT-vraagstukken, wervingsvraagstukken en nog meer wetgeving lijken urgenter.

Tegelijkertijd wordt de informatiebehoefte van de overheid eerder groter dan kleiner. De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) is daar een voorbeeld van, zoals Kees Verhoeven aangeeft in zijn recente blogs. Met of zonder noodwet verzamelt de overheid steeds meer gegevens over burgers. Deze gegevens kunnen soms ook gedeeld worden met particuliere partijen. Dat gebeurt in Smart Cities, Field Labs, via de Corona Toegangs App en in diverse samenwerkingsverbanden.

Worden burgers nog voldoende beschermd, en is de overheid klaar om deze groter wordende informatie-stroom goed te begeleiden? De wetten zijn geschreven. De (beleids-)kaders zijn bekend. De IT is beschikbaar. Maar is er voldoende kennis en aandacht om snel de volgende stap te zetten? Hoe dan ook hebben informatieprofessionals in dit hele proces een belangrijke rol. Prof. dr. Rik Maes – als initiator van de term ‘informatieprofessional’ – kan dat beamen.

Aanmelden kan tot 24 februari. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00.

Uitgelicht bericht

8e Duitse bibliotheekcongres verplaats van maart naar mei 2022

Het 8e Duitse bibliotheekcongres georganiseerd door Bibliothek und Information Deutschland (BID) is verplaatst van 14-17 maart naar 31 mei-2 juni.

Het congresmotto van dit jaar is #CreatingFreeSpaces. De ervaringen tijdens de pandemie hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk de link tussen de digitale en analoge dimensies is. Beslissen hoe de vrije en open ruimtes in bibliotheken precies moeten worden ingevuld, is een proces dat voortdurend wordt herzien.

Bij dit congres ronden FOBID en BID hun samenwerkingsproject af, dat loopt sinds 2018.

Het congres wordt gehouden als een face-to-face evenement met digitale elementen (livestream). Het congresprogramma en de registratie voor het congres worden op 15 februari 2022 geactiveerd.

Uitgelicht bericht

Subsidieoptie voor culturele projecten waarin Nederlandse en Duitse culturele instellingen samenwerken

Het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Duitse Fonds Soziokultur werken sinds 2013 samen om uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse culturele organisatie te stimuleren. Ook bibliotheken kunnen aanvragen voor subsidie indienen. Op 14 oktober en 18 november zijn er Meet & Match webinars, waarin je meer informatie kunt krijgen over de subsidieprogramma’s.

Meer lezen over de subsidieregeling Nederland-Duitsland: https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/15/nederland-duitsland-jonge-kunst en

Meer lezen over Meet & Greet startbijeenkomst: https://cultuurparticipatie.nl/actueel/77/samenwerken-met-duitsland-meld-je-aan-voor-online-meet-match

Uitgelicht bericht

8e Duitse bibliotheekcongres #CreatingFreeSpaces: call for papers

Van 14-17 maart 2022 vindt het 8e Duitse bibliotheekcongres plaats in Leipzig, georganiseerd door Bibliothek und Information Deutschland (BID). De call for papers is geopend tot 15 september: https://www.bid-kongress-leipzig.de/index.php?id=1

Het congresmotto van dit jaar is #CreatingFreeSpaces. De ervaringen tijdens de pandemie hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk de link tussen de digitale en analoge dimensies is. Beslissen hoe de vrije en open ruimtes in bibliotheken precies moeten worden ingevuld, is een proces dat voortdurend wordt herzien.

Bij dit congres ronden FOBID en BID hun samenwerkingsproject af, dat loopt sinds 2018.

Uitgelicht bericht

VICTORINE VAN SCHAICKPRIJZEN 2021

Ook in 2021 worden Victorine van Schaickprijzen uitgereikt voor verrassende initiatieven, artikelen, presentaties, websites, blogs, vlogs of andere bijdragen aan de innovatie van het informatievak.

Er worden drie Victorines uitgereikt:

 • De beste publicatie: de Victorine van Schaick Penning en € 2500,
 • Het meest innovatieve initiatief: € 2000,
 • De beste scriptie: €1500.

De sluitingsdatum voor inzending: 1 september.

Meer informatie is te vinden op de KNVI website

Uitgelicht bericht

Klaas Gravesteijn, de nieuwe directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken

Klaas Gravesteijn is vanaf 1 juli 2021 de nieuwe directeur van de VOB. Momenteel is hij werkzaam als beleidsadviseur verenigingszaken bij de VOB.

Interim-voorzitter Anne Rube: ‘Het bestuur acht het van grote toegevoegde waarde dat Klaas zorgdraagt voor continuïteit. Daarnaast zijn we blij met zijn kwaliteiten, potentie én grote betrokkenheid bij en gevoel voor de sector en de verhoudingen daarbinnen.’

Klaas Gravesteijn: ‘Bibliotheken hebben een ongelooflijk belangrijke functie in de samenleving. Aan het versterken daarvan draag ik graag bij. De VOB moet een vereniging zijn voor, door en met de leden, met oog en aandacht voor de diversiteit van de leden. Daarnaast kunnen we verder groeien in onze rol als serieuze en betrouwbare gesprekspartner voor overheden, stakeholders en partijen in het bibliotheeknetwerk. Met het bibliotheekconvenant hebben we een stevige basis gelegd onder de samenwerking, die gaan we de komende jaren uitbouwen.’

Uitgelicht bericht

New Librarianship Symposia: oproep voor abstracts en creatieve format voorstellen

Virtueel, oktober – november 2021

Deze vierdelige virtuele symposia-serie onderzoekt gemeenschapsgerichte benaderingen van bibliothecarissen die beoefenaars en wetenschappers in innovatieve richtingen duwen. In het afgelopen decennium is er veel gebeurd dat heeft aangetoond hoe belangrijk het is te erkennen hoe institutionele onderdrukking en machtssystemen, wereldwijde pandemieën en internationale perspectieven het bibliotheekwezen informeren. Men zoekt naar abstracte inzendingen voor ideeën en benaderingen die het veld in het komende decennium kunnen leiden en die de volgende gebieden kunnen behandelen:

 • Gelijkheid, diversiteit en inclusie
 • Post-neutraliteit bibliothecaris
 • Internationale invloeden
 • Een ‘nieuwe normale’ agenda in een door COVID getroffen wereld

Symposia-sessies worden gratis live gestreamd.

Bezoek de website van de symposia-serie om bijdragen voor te stellen tot 30 mei 2021.

Meer informatie op de website.

Uitgelicht bericht

Nieuwe auteursrechtentool gelanceerd: regeljerechten.nl

Hoe regelt jouw instelling de rechten van online erfgoedmateriaal? Om het makkelijker te maken rechten uit te zoeken en licenties af te sluiten, is er binnen het werkprogramma Digitaal Erfgoed Zichtbaar een handig beslismodel ontwikkeld dat als bètaversie te vinden is via de website regeljerechten.nl. Met behulp van een aantal vragen krijg je inzicht in de auteursrechtelijke status van je werk en tips hoe je om moet gaan met die rechten.

Het model is nu beschikbaar in een bètaversie en in eerste instantie bruikbaar voor materialen als foto’s, archiefmateriaal en drukwerk. Aan het model kunnen geen rechten worden ontleend. In 2021 wordt het model verder uitgebreid en aangepast. De website wordt in beheer genomen door DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering.

Samenwerking en feedback vanuit het veld

Het beslismodel is tot stand gekomen op initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed in samenwerking met DEN, de Koninklijke Bibliotheek, het Nationale Instituut voor Beeld en Geluid, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Utrechts Archief, EYE Filmmuseum en Erfgoed Leiden en Omstreken. Bij de ontwikkeling zijn uiteindelijke gebruikers uit het veld gevraagd mee te denken, zodat het gebruikersperspectief centraal staat.

Het project is gestart met een inventarisatie van methodes en stappenplannen die nu al door erfgoedinstellingen gebruikt worden. Op basis daarvan is de eerste versie van het model gemaakt. Daarna zijn enkele prototypes gemaakt, die steeds getest zijn door erfgoedprofessionals. Ook bij deze bètaversie van het model verzamelen we feedback met een feedbackknop, waardoor iedereen die de tool gebruikt kan helpen deze beter te maken.

Toekomstperspectief

Regeljerechten.nl wordt in beheer genomen door DEN. De hiervoor genoemde instellingen blijven ook betrokken bij de verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld door het geven van juridisch advies. In 2021 wordt het beslismodel verbeterd op basis van de feedback van gebruikers.

Daarnaast veranderen er komend jaar enkele zaken in de Auteurswet, met name voor erfgoedinstellingen. Deze wijzigingen worden ook opgenomen in het model. Verder wordt er een begin gemaakt met verbreding van het model, zodat ook culturele instellingen die andersoortige materialen in hun archieven hebben liggen, aan de slag kunnen met het uitzoeken van hun rechten.

Blijf op de hoogte van de verdere ontwikkelingen via de websites van DEN en het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Smart City: hoe bewust is de smart citizen? (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – 6 juni 2023 van 16:00 – 17:30 uur

Ben jij je als burger bewust van de veranderingen in je leefomgeving door de digitalisering? En welke impact deze veranderingen hebben op hoe we ons gedragen en hoe veilig we ons voelen? Tijdens deze Super Tuesday wordt ingegaan op actuele vragen rondom het thema ‘Smart City’, de slimme stad.
Als je je huis uitstapt sta je direct midden in de openbare ruimte. Met de digitalisering van onze leefomgeving is die openbare ruimte aldoor aan het veranderen. Denk bij digitalisering van onze leefomgeving aan de camera aan het huis van je buren, de slimme lantaarnpaal die met je meekijkt of als je met het 6G netwerk straks zelf de bron wordt van energie en doorgeefmechanisme van signalen.
Daarnaast gebruiken we deze ruimte zelf ook anders dan voor het digitale tijdperk. Je kijkt op je smartphone naar berichtjes op whatsapp en insta, terwijl je op een rustig plekje in het park zit of wandelt door de binnenstad waar allerlei instanties met je meekijken.

Ben jij je als burger hiervan bewust? En welke impact hebben de digitale veranderingen in onze leefomgeving op hoe we ons gedragen en hoe veilig we ons voelen?

 • Wie ontwerpt eigenlijk de slimme openbare ruimte?
 • Welke persoonlijke en publieke waarden worden geraakt door de slimme stad en tot welke dilemma’s leidt dat?
 • Moeten we daar niet vaker over in gesprek met elkaar? Samen met bewoners, samen met ontwerpers (uit de IT, overheid, designwereld en kunstwereld).
 • Welke ontmoetingen zijn dan nodig om anders (en inclusiever) te denken en daarna te doen?

Want één ding is duidelijk. Niemand weet alles. Als we al iets weten van de toegang tot informatie of de inzet van IT dan is het vaak vanuit één expertise of invalshoek. We zitten allemaal in een veranderende wereld door digitalisering en niemand weet wat er nog komt, maar samen bepalen we wel wat normaal is en wat niet.

Aanmelden kan via de website. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Op elke eerste dinsdag van de maand verzorgt de KNVI een webinar of live event in de ‘Super Tuesday’ reeks. Deze reeks vormt een gebalanceerde afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de KNVI op het gebied van Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening.

Optimaliseer je werk (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – dinsdag 7 februari van 16:00 – 17:30 uur

Loop je wel eens te mopperen op je IT-middelen? De spin is het web is de functioneel beheerder. Wat doet de functioneel beheerder. Waarom is hij de superman van de organisatie. Hoe kun je deze superman het beste benaderen. We onthullen de geheimen en geven je de concrete handvatten om je werk te verbeteren. Alle ruimte om vragen te stellen aan ervaren beheerders en een aanpak hoe je jouw functioneel beheerder kan laten groeien in zijn rol.

Aanmelden kan via de KNVI-website. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Op elke eerste dinsdag van de maand verzorgt de KNVI een webinar of live event in de ‘Super Tuesday’ reeks. Deze reeks vormt een gebalanceerde afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de KNVI op het gebied van Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening.