Categoriearchief: Uncategorised

VICTORINE VAN SCHAICKPRIJZEN 2021

Ook in 2021 worden Victorine van Schaickprijzen uitgereikt voor verrassende initiatieven, artikelen, presentaties, websites, blogs, vlogs of andere bijdragen aan de innovatie van het informatievak.

Er worden drie Victorines uitgereikt:

  • De beste publicatie: de Victorine van Schaick Penning en € 2500,
  • Het meest innovatieve initiatief: € 2000,
  • De beste scriptie: €1500.

De sluitingsdatum voor inzending: 1 september.

Meer informatie is te vinden op de KNVI website

Klaas Gravesteijn, de nieuwe directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken

Klaas Gravesteijn is vanaf 1 juli 2021 de nieuwe directeur van de VOB. Momenteel is hij werkzaam als beleidsadviseur verenigingszaken bij de VOB.

Interim-voorzitter Anne Rube: ‘Het bestuur acht het van grote toegevoegde waarde dat Klaas zorgdraagt voor continuïteit. Daarnaast zijn we blij met zijn kwaliteiten, potentie én grote betrokkenheid bij en gevoel voor de sector en de verhoudingen daarbinnen.’

Klaas Gravesteijn: ‘Bibliotheken hebben een ongelooflijk belangrijke functie in de samenleving. Aan het versterken daarvan draag ik graag bij. De VOB moet een vereniging zijn voor, door en met de leden, met oog en aandacht voor de diversiteit van de leden. Daarnaast kunnen we verder groeien in onze rol als serieuze en betrouwbare gesprekspartner voor overheden, stakeholders en partijen in het bibliotheeknetwerk. Met het bibliotheekconvenant hebben we een stevige basis gelegd onder de samenwerking, die gaan we de komende jaren uitbouwen.’

New Librarianship Symposia: oproep voor abstracts en creatieve format voorstellen

Virtueel, oktober – november 2021

Deze vierdelige virtuele symposia-serie onderzoekt gemeenschapsgerichte benaderingen van bibliothecarissen die beoefenaars en wetenschappers in innovatieve richtingen duwen. In het afgelopen decennium is er veel gebeurd dat heeft aangetoond hoe belangrijk het is te erkennen hoe institutionele onderdrukking en machtssystemen, wereldwijde pandemieën en internationale perspectieven het bibliotheekwezen informeren. Men zoekt naar abstracte inzendingen voor ideeën en benaderingen die het veld in het komende decennium kunnen leiden en die de volgende gebieden kunnen behandelen:

  • Gelijkheid, diversiteit en inclusie
  • Post-neutraliteit bibliothecaris
  • Internationale invloeden
  • Een ‘nieuwe normale’ agenda in een door COVID getroffen wereld

Symposia-sessies worden gratis live gestreamd.

Bezoek de website van de symposia-serie om bijdragen voor te stellen tot 30 mei 2021.

Meer informatie op de website.

Tiele fellowships 2021

De Dr. P.A. Tiele-Stichting stelt zich ten doel de wetenschappelijke studie van het boek in heden en verleden te bevorderen. Zij doet dat onder meer door het (doen) uitgeven van wetenschappelijke publicaties en het organiseren van symposia en lezingen. Recent heeft de Tiele-Stichting een fellowship-programma ontwikkeld om onderzoek op het terrein van boeken en lezen in Nederland en Vlaanderen nog meer te bevorderen.

Jaarlijks worden twee Tiele-fellows financieel en wetenschappelijk ondersteund. Eén fellow doet onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het verleden en één fellow doet onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het heden.

Victorines: oscar voor het Nederlandse bibliotheekwerk

Al ruim 30 jaar worden jaarlijks de Victorines uitgereikt. Deze unieke onderscheiding beloont individuen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het Nederlandstalige bibliotheekwerk of aan de ontwikkeling van het beroep.

Laureaten beschouwen de prijs als een bijzondere waardering voor hun werk. Prijswinnares Sofia Pires: “receiving the Victorine Scriptieprijs felt like the peak moment of a transformative intellectual journey”.

Ook dit jaar kunnen kandidaten zichzelf voordragen of voorgedragen worden. Dat kan tot 24 september. Je kunt één van de volgende Victorines winnen:

  • De beste publicatie: € 2500,- en de Victorine van Schaick Penning
  • Het meest innovatieve initiatief op ons vakgebied: € 2000,- 
  • Speciaal voor studenten: de Victorine voor de beste scriptie: € 1500,-

Alle vormen van publicatie kunnen in aanmerking komen. In 2018 won Maartje van de Kamp de initiatiefprijs: “Mijn blog ‘De Archiefkok’ is ontstaan uit liefde voor koken en archief. Dat de jury van de Victorine van Schaickprijs mij daarvoor de initiatiefprijs toekende, was een prachtige bekroning op het werk. Zeker toen duidelijk werd dat de nominatie afkomstig was van een lezer. Het geld heb ik gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe oven. Zo kan ik ook in de toekomst de taarten van vroeger op tafel blijven zetten.”

De wijze waarop de prijs wordt uitgereikt alsmede de datum zal later bekend worden gemaakt en is afhankelijk van de situatie rondom de coronamaatregelen.

Meer informatie over de Vicorines: https://www.knvi.nl/victorine   

COVID-19 en de impact op nationale bibliotheken

De Koninklijke Bibliotheek heeft op verzoek van CDNL (Conference of Directors of National Libraries) en in samenwerking met IFLA een onderzoek uitgevoerd naar de impact van COVID-19 op nationale bibliotheken. Het rapport geeft inzicht in de invloed van COVID-19 op de organisatie en de aanpassingen in de dienstverlening van 55 nationale bibliotheken.

Nederlandse bibliotheken en het coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus zorgt ook bij de Nederlandse bibliotheken voor de nodige uitdagingen. De meeste bibliotheken zijn, in ieder geval, gesloten tot en met 6 april. Daardoor is fysieke collectie veelal tijdelijk niet beschikbaar voor gebruik. Het interbibliothecaire leenverkeer ligt grotendeels stil. Er wordt voornamelijk nog uit de digitale collectie geleverd. De diverse branches spannen zich in om de digitale collectie te promoten en deze collectie wordt waar mogelijk uitgebreid. Ook vindt er uitwisseling van ideeën en initiatieven tussen de bibliotheken plaats.

Koninklijke Bibliotheek en Openbare bibliotheken

Het aanbod aan gratis luisterboeken is uitgebreid. Sociale media wordt gebruikt om leestips met gebruikers te delen. Kinderboekenschrijvers hebben, op initiatief van de KB en stichting De Schoolschrijver, een voorleesserie ‘Huisarrest’ gemaakt over kinderen die vanwege een virus hun huis niet mogen verlaten. De leesbevorderende campagne rond het ‘thuislezen’ roept mensen op gebruik te maken van de diensten van onlinebibliotheek.nl of naar hun (online) boekhandel te gaan. Dit gebeurt via posters, sociale media, dagbladen en reclamespotjes op radio en televisie.

Meer informatie is te vinden op de website van de plaatselijke openbare bibliotheek, Koninklijke Bibliotheek , Bibliotheek online, Bibliotheek jeugd, Thuislezen.

Hogeschoolbibliotheken

De Hogeschoolbibliotheken richten zich op digitale ondersteuning. Veel leermaterialen zijn niet open beschikbaar maar vallen onder licenties. Het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken, Vereniging Hogescholen en SURF (Coöperatieve Vereniging van Nederlandse Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen) hebben een beroep gedaan op de Nederlandse uitgeverijen om, gedurende COVID-19 crisis, onbeperkt toegang te geven tot digitale studieboeken en leermiddelen. Daarnaast wordt opgeroepen om ook digitale platformen zo laagdrempelig mogelijk (liefst gratis) aan te bieden.

Meer informatie is te vinden op de website van Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken en de diverse hogescholen.

Universiteitsbibliotheken

De Universiteitsbibliotheken brengen de digitale collecties, e-learning modules en online dienstverlening nog meer onder de aandacht. Evenals de manieren om toegang te krijgen tot deze collecties. Veel wetenschappelijke uitgeverijen stellen wegens het coronavirus tijdelijk e-books, digitale bronnen en lesmateriaal gratis ter beschikking, of verhogen tijdelijk het aantal gebruikers dat tegelijk kan inloggen. Bij de meeste universiteitsbibliotheken is het mogelijk om fysieke boeken aan te vragen en te lenen. Wel duurt het langer voor een boek beschikbaar is. Uitleentermijnen worden zoveel mogelijk automatisch verlengd en eventuele boetes worden kwijtgescholden.

Meer informatie is te vinden op de website van de diverse universiteitsbibliotheken.