Auteursarchief: fobidnl

Ethiek & Informatieprofessionals (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – 6 december 2022 van 16:00 – 17:30 uur

Tijdens deze webinar wordt een inkijkje gegeven in de moraal van de IV professional. Welke dilemma’s loopt je tegen aan? Hoe kan nadenken over deze ethische dilemma’s het best worden georganiseerd en welke vragen horen daarbij? Onder andere wordt ingegaan op het IAMA-model dat de UU heeft ontworpen om grondrechten in de digitale wereld te beschermen. De 2e kamer heeft deze omarmt. Wat heb je daaraan en hoe gebruik je dat?

Aanmelden kan tot 29 november. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Desinformatie en Propaganda (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – 1 november 2022 van 16:00 – 17:30 uur

Anno 2022 is desinformatie en propaganda een actueel thema. In een steeds ingewikkelder maatschappelijke en politieke omgeving opperen opponenten voor diverse maatschappelijk thema’s dat de ander desinformatie deelt. De vraag is vervolgens of dat dan bewust is gedaan. Werkt de opsteller in opdracht van een machthebber, volgt de schrijver een heersend narratief zonder dat ter discussie te stellen? Of zit de publicist gevangen in een organisatie waarin systemische ontwikkelingen de ruimte voor zelfreflectie verhinderen? Of wordt er gewoon betaald voor de publicatie – vanuit zakelijk belang. Deze vragen komen zeker langs tijdens de Super Tuesday van de KNVI. Voorbeelden uit het verleden spreken daarbij tot de verbeelding. Sigarettenfabrikanten die niet heel duidelijk vertelden wat de (bij hen bekende) neveneffecten zijn van roken. Publiciteit uit de Tweede Wereldoorlog die voor extra steun moest zorgen aan beide zijden van het front. De zuivelcampagne van de Nederlandse overheid om het zuivelmeer te verkleinen en de promotiecampagne voor groene bio-centrales die bijgestookt worden met vers gekapte bomen uit Canada en de USA.

We kunnen in ieder geval vaststellen dat het geloof in MSM (Mainstream Media) tanende is. We kunnen objectief nieuws en goede ‘deepfakes’ nog maar nauwelijks herkennen. De gesprekken over vaccineren, het afschaffen van fysieke betaalmiddelen, de digitale ID en klimaatverandering zal iedereen herkennen. Inclusief de impact op het innemen van een standpunt in gesprekken met familie en vrienden. Alternatieve kanalen en onafhankelijke journalistiek krijgen dan ook veel aandacht. Artikelen van onderzoeksjournalisten van De Correspondent worden breed gedeeld. Follow The Money en Bits of Freedom komen steeds vaker in beeld met hun onthullingen. Blckbx TV, De Nieuwe Wereld en Café Weltschmerz zenden content uit die de reguliere mediakanalen niet halen – om welke reden dan ook.

Aanmelden kan tot 31 oktober. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

MetaVerse! Op welke manier gaat de MetaVerse onze informatiemaatschappij transformeren? (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar– 4 oktober 2022 van 16:00 – 17:30 uur

De MetaVerse biedt de nieuwste technologieën en daardoor zijn steeds meer samenwerkingen mogelijk tussen verschillende bedrijven, mensen en organisaties. Omgaan met deze mogelijkheden benadrukt het belang van vooruitgang, waarbij verschillende mensen hun expertise kunnen bundelen voor een ontwikkelingsproces met een potentieel grote maatschappelijke impact.

In deze lezing zul je nieuwe inzichten opdoen op welke manier de MetaVerse onze informatiemaatschappij gaat transformeren. Als professional is het van belang om je te blijven te ontwikkelen. Vooral afleren wat je eerst hebt aangeleerd is voor veel mensen moeilijk. In deze lezing laat Igor van Gemert je de nieuwe business mogelijkheden zien maar hij staat ook stil bij de dark side van deze technologie.

Deze lezing zal je op een andere manier laten kijken naar de diverse MetaVerse varianten die op dit moment beschikbaar zijn. Als je denkt dat je telefoon verslavend is… Wacht dan maar tot je een paar uur echt actief bent geweest in de MetaVerse. Je zul letterlijk ervaren dat onze fysieke wereld niet meer dan de legobouwplaat is van een virtuele wereld die zal resulteren in ongekende nieuwe mogelijkheden.

Aanmelden kan tot 27 september. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

KNVI – Smart Humanity 2022

KNVI organiseert jaarlijkse het Smart Humanity event. Een dag waarop het vakgebied van de informatieprofessional vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de verbinding tussen de disciplines informatiemanagement, informatievoorziening en informatietechnologie.

Meer informatie over het congres, het programma en het aanmelden is te vinden op de KNVI website.

Digitale Trends & Digitale Strategieën (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar– 6 september 2022 van 16:00 – 17:30 uur

Vraag tien verschillende professionals wat de digitale transformatie voor hen betekent, en je krijgt tien verschillende antwoorden. Voor de eerste betekent het dat de nieuwste generaties digitale machines en systemen met elkaar geconnecteerd kunnen worden tot een nieuw proces. Voor de tweede betekent het iets dat de concurrentie doet om de rest te verslaan. De derde zegt dat het gaat over het centraal stellen van data in de businessstrategie, terwijl een vierde het heeft over de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen door digitalisering. Hoe divers de antwoorden ook lijken – ze zijn allen juist. De digitale transformatie gaat immers over hoe organisaties meebewegen met een digitaliserende samenleving.

De samenleving is aan het veranderen door digitalisering. Professionals moeten zich heel goed bewust zijn van de richting die de verandering heeft. En daarbij dat succesvolle adaptie van deze veranderingen door de organisatie, niet kan zonder een nieuwe inrichting van de organisatie. Klantproducten- en diensten, organisatiestructuur, organisatiecultuur, primaire- en secundaire processen, samenwerkingsverbanden en investeringsbeleid omtrent technologie…. Alles dient kritisch opnieuw beoordeeld te worden in het licht van een veranderende business strategie voor een digitaliserende samenleving.

Dit bredere perspectief op Digitale Transformatie, met een nieuw instrumentarium om tot effectieve en juiste inrichting en verrichtingen te komen, staan centraal in ‘Het Managementboek voor Digitale Transformatie’ (geschreven door Sander Jansen en James van der Merbel) en de daaruit afgeleide training Digitaal Leiderschap (georganiseerd door Wim Kweekel van RGO).

Wim Kweekel en Sander Jansen gaan op 6 september in op de richting, inrichting en verrichtingen die horen bij de digitale transformatie.

Aanmelden kan tot 30 augustus. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

De nieuwste wijzigingen in RDA

Negenenzestig nieuwe elementen, twee nieuwe vocabulaires, achtenvijftig vervallen elementen en vijfendertig labelwijzigingen: de nieuwe versie van de RDA Toolkit die eind maart 2022 is gepubliceerd bevat substantiële wijzigingen in de inhoud van RDA.

Deze wijzigingen zijn hoofdzakelijk terug te voeren op de voorstellen die de RSC in de tweede helft van 2021 heeft goedgekeurd:

Voor de meeste titelbeschrijvers hebben deze veranderingen geen praktische consequenties, omdat de oorspronkelijke toolkit niet gewijzigd is. De wijzigingen zijn vooral relevant voor gebruikers van de officiële toolkit en voor degenen die betrokken zijn bij de voorbereidingen op de overstap daarnaartoe.

Meer informatie over de deze wijzigingen is te vinden op de website van de RDA-commissie.

IFLA congres 2022 Dublin: caucus voor Nederlandstalige deelnemers

https://2022.ifla.org

Vooraankondiging

Ook tijdens het IFLA World Library and Information Congres in Dublin (26-29 juli 2022) organiseert FOBID een bijeenkomst voor de Nederlandstalige deelnemers. Deze caucus zal plaatsvinden op dinsdag 26 juli om 6 uur lokale tijd.

De uitnodiging en het programma zullen in juni worden verstuurd naar de ingeschreven deelnemers.

Bezoek de website voor meer informatie over en aanmelden voor het IFLA Dublin congres.

IFLA Buitengewone Verkiezingen 2022: nominaties geopend

Het nominatieproces voor IFLA’s buitengewone verkiezing voor een nieuwe gekozen voorzitter en penningmeester is geopend. Er zijn zes weken voor kandidaten om zich te melden, en voor leden en aangeslotenen om nominaties in te dienen.

Meer informatie over de functies en de vereisten voor kandidaten is te vinden op de relevante pagina’s voor de verkozen voorzitter en penningmeester, inclusief links om sollicitaties in te dienen. De deadline voor nominaties is op 6 juni 2022, en meer informatie over het proces zal beschikbaar zijn op de IFLA verkiezingspagina.

Het FOBID-bestuur moedigt Nederlandse kandidaten aan om te reageren.

Meer informatie is te vinden op de IFLA website.

Defensie & Cyber (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar– 07 juni 2022 van 16:00 – 17:30 uur

Door de staat gesponsorde offensieve cyberaanvallen: de opkomst van offensieve cyber in defensieplanning, operaties en geopolitiek.

Inmenging van buitenaf bij verkiezingen, 5G-netwerken met Chinese componenten, gehackte iPhones van tegenstanders en recentelijk de Russische cyberaanvallen op Oekraïne. Steeds weer wordt de wereld geconfronteerd met vormen van door de staat gesponsorde cyberaanvallen. En als we denken dat dit ons in Nederland niet raakt, dan zijn we verschrikkelijk naïef. Ons land en zelfs uw organisatie kan een zeer interessant doelwit zijn. We moeten dus voorbereid zijn op wat er zou kunnen komen.

Cybersecurity-expert Stephen McCombie zal een presentatie geven over de recente geschiedenis van door de staat gesponsorde cyberaanvallen en het belang ervan in de geopolitiek in de 21e eeuw. Onder andere Rusland, China, Iran, Israël, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben allemaal aanzienlijke offensieve cybercapaciteiten en hebben ze gedemonstreerd tegen hun tegenstanders en soms ook tegen hun vrienden. Dit heeft het defensiedenken veranderd en cyber wordt nu beschouwd als een eigen domein van oorlogsvoering. Stephen zal in zijn lezing ook kijken naar de implicaties hiervan.

Stephen McCombie, afgestudeerd in informatica en heeft meer dan 25 jaar internationale ervaring op het gebied van IT-beveiliging. Zijn loopbaan heeft zich ontwikkeld van een initiërende rol bij de politie in New South Wales (Australië) als specialist in het opsporen van complexe computercriminaliteit tot de luchtvaart en het bankwezen. Op het gebied van maritieme IT-beveiliging werkt Stephen onder meer mee aan een cyberscenario van een maritiem conflict in de Zuid-Chinese Zee. Meest recent was hij Senior Lecturer in Cyber ​​Security aan Macquarie University, Sydney, Australië. Stephen’s proefschrift onderzocht de impact van Oost-Europese cybercriminaliteitsgroepen op Australië, en hij is een Certified Information Systems Security Professional, Certified Fraud Examiner en Information Systems Security Management Professional en heeft ook ervaring met het vormen van onderzoeksgroepen. Stephen is hoogleraar toegepaste wetenschappen in Maritime IT Security (MITS) bij NHL Stenden.

Voertaal: Engels

Aanmelden kan tot 6 juni. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Quantum Computing: hoe kan je sturen op toekomstige technologie die (nog) niemand begrijpt?

KNVI Super Tuesday webinar – 03 mei 2022 van 16:00 – 17:30 uur

Webinar over de toekomst van Quantum Computing, zonder dat je inhoudelijke kennis nodig hebt.

Problemen oplossen die voorheen niet opgelost kunnen worden, dat lijkt de belofte van quantum computing. Het is de volgende stap in de computerwetenschap. Door computers te bouwen middels ‘quantummagic’, zoals entanglement, interference en Super Posisitions kunnen we andere algoritmes uitvoeren dan voorheen mogelijk was.

De wetenschap is helaas nog niet zo ver dat we quantum computers hebben die meer kunnen dan traditionele computers. Toch zijn er al vele bedrijven bezig met de ontwikkeling van QC-applicaties, wordt er geprogrammeerd voor hypothetische quantum computers en wordt er gewerkt aan encryptie die niet door QC gekraakt kan worden.

Julian van Velzen (hoofd Quantum Lab van Capgemini) zal niet tot in detail uitleggen hoe quantum computing werkt, maar zal wel vertellen hoe bedrijven en de overheid zich voorbereiden op de komst van quantum computers.

Aanmelden kan tot 25 april. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).