Auteursarchief: fobidnl

Wat kan wel, wat mag niet? Auteursrecht voor erfgoedorganisaties – Netwerk Digitaal Erfgoed

Auteursrechtdag georganiseerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed op 7 nov 2023 in de OB Utrecht

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van auteursrecht? En welke regels en uitzonderingen zijn voor erfgoedprofessionals van belang? Op deze Auteursrechtendag praten experts je helemaal bij.

Regels, uitzonderingen en ontwikkelingen

Organisaties werken aan het vergroten van de toegankelijkheid en de vindbaarheid van digitaal erfgoed voor de gebruiker. Veel is mogelijk op technisch gebied, en dat geldt ook voor samenwerking. Maar het vrijgeven van al het erfgoed is niet altijd mogelijk vanwege auteursrechtelijke beperkingen. Auteursrecht speelt dus een grote rol in het werk van collectiebeheerders, vooral wanneer de collecties relatief jong zijn.

Er zijn allerlei standaardregels en uitzonderingen binnen het auteursrecht waar collectiebeheerders rekening mee moeten houden. Bovendien hebben er de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden op zowel nationaal als Europees niveau met betrekking tot het auteursrecht. Welke dat zijn, hoor je tijdens de Auteursrechtendag.

Ga naar de website voor meer informatie en inschrijven.

Hoe saboteer ik een project? (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – dinsdag 13 oktober 2023 van 16:00 – 17:30 uur

Laat je meevoeren in een boeiend avontuur met Tom Dalderup, terwijl hij je inwijdt in de geheimen van project sabotage. Ontdek de meest effectieve tactieken om een project volledig te laten ontsporen, rechtstreeks uit de mond van de meester zelf.

Maar dat is niet alles! Leer ook hoe je, voor het geval je onbedoeld toch het project wilt redden, deze saboterende krachten kunt neutraliseren van Dion Kotteman.

Aanmelden kan via deze link. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Op elke eerste dinsdag van de maand verzorgt de KNVI een webinar of live event in de ‘Super Tuesday’ reeks. Deze reeks vormt een gebalanceerde afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de KNVI op het gebied van Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening.

Utrecht Universiteitsbibliotheek Personeel Trainingsweek 2023: The Future Proof Library

Bibliotheekmedewerkers zijn van harte uitgenodigd om samen met de Universiteitsbibliotheek Utrecht een internationale Staff Training Week te organiseren van 13-17 november 2023. Het overkoepelende thema is ’the Future Proof Library’.

Universiteitsbibliotheken krijgen steeds meer te maken met nieuwe technologieën, voortschrijdende digitalisering en veranderende behoeften van onderzoekers en studenten. Deze ontwikkelingen hebben invloed op alle aspecten van de bibliotheek. Tijdens deze personeelsweek richten we ons op de uitdagingen en veranderingen die we ervaren op het gebied van toegankelijkheid en vindbaarheid van wetenschappelijke informatie.

De Universiteitsbibliotheek Utrecht stimuleert graag de uitwisseling van kennis en ervaringen over een breed scala aan onderwerpen, waaronder:

 • – Linked Open Data;
 • – Metadata;
 • – Openstellen van de collecties (o.a. digitalisering).

Het programma bestaat uit presentaties van medewerkers van de Universiteit Utrecht, presentaties van deelnemers en interactieve sessies. Deelnemers krijgen waardevolle mogelijkheden om kennis uit te wisselen, van elkaar te leren en actief deel te nemen aan verrijkende discussies.

Aanmeldingen zijn welkom van toegewijde professionele bibliotheekmedewerkers die momenteel werkzaam zijn bij universiteiten of andere onderzoeksgerichte bibliotheken en ervaring hebben met het bevorderen van de toegankelijkheid en het vergemakkelijken van de vindbaarheid van wetenschappelijke informatie. We verzoeken elke kandidaat om inzicht te geven in hun lopende projecten, hun aansluiting bij de doelstellingen van het programma en hun verwachtingen voor de trainingservaring.

Werktaal
De werktaal is Engels. We raden ten minste een B2 (CEFR) communicatieniveau aan.

Aanmelding
Europese collega’s die deelnemen aan het programma moeten financiering ontvangen van het Erasmus Mobiliteitsprogramma voor Personeel van hun thuisinstelling. De deadline voor aanmelding is vrijdag 18 augustus 2023. We nodigen je uit om het online aanmeldingsformulier in te vullen.

Vooraankondiging Dutch caucus IFLA WLIC 2023 Rotterdam

https://2023.ifla.org/
https://2023.ifla.org

Ook tijdens het IFLA World Library and Information Congres in Rotterdam (21-25 augustus 2023) organiseert FOBID een bijeenkomst voor de Nederlandstalige deelnemers. Deze caucus zal plaatsvinden op maandagochtend 21 augustus (8:30-10:00) in Ahoy Rotterdam.

De uitnodiging en het programma zullen in juni/juli worden verstuurd naar de ingeschreven deelnemers. Bezoek de website voor meer informatie over en aanmelden voor het IFLA WLIC 2023 Rotterdam congres.  

Smart City: hoe bewust is de smart citizen? (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – 6 juni 2023 van 16:00 – 17:30 uur

Ben jij je als burger bewust van de veranderingen in je leefomgeving door de digitalisering? En welke impact deze veranderingen hebben op hoe we ons gedragen en hoe veilig we ons voelen? Tijdens deze Super Tuesday wordt ingegaan op actuele vragen rondom het thema ‘Smart City’, de slimme stad.
Als je je huis uitstapt sta je direct midden in de openbare ruimte. Met de digitalisering van onze leefomgeving is die openbare ruimte aldoor aan het veranderen. Denk bij digitalisering van onze leefomgeving aan de camera aan het huis van je buren, de slimme lantaarnpaal die met je meekijkt of als je met het 6G netwerk straks zelf de bron wordt van energie en doorgeefmechanisme van signalen.
Daarnaast gebruiken we deze ruimte zelf ook anders dan voor het digitale tijdperk. Je kijkt op je smartphone naar berichtjes op whatsapp en insta, terwijl je op een rustig plekje in het park zit of wandelt door de binnenstad waar allerlei instanties met je meekijken.

Ben jij je als burger hiervan bewust? En welke impact hebben de digitale veranderingen in onze leefomgeving op hoe we ons gedragen en hoe veilig we ons voelen?

 • Wie ontwerpt eigenlijk de slimme openbare ruimte?
 • Welke persoonlijke en publieke waarden worden geraakt door de slimme stad en tot welke dilemma’s leidt dat?
 • Moeten we daar niet vaker over in gesprek met elkaar? Samen met bewoners, samen met ontwerpers (uit de IT, overheid, designwereld en kunstwereld).
 • Welke ontmoetingen zijn dan nodig om anders (en inclusiever) te denken en daarna te doen?

Want één ding is duidelijk. Niemand weet alles. Als we al iets weten van de toegang tot informatie of de inzet van IT dan is het vaak vanuit één expertise of invalshoek. We zitten allemaal in een veranderende wereld door digitalisering en niemand weet wat er nog komt, maar samen bepalen we wel wat normaal is en wat niet.

Aanmelden kan via de website. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Op elke eerste dinsdag van de maand verzorgt de KNVI een webinar of live event in de ‘Super Tuesday’ reeks. Deze reeks vormt een gebalanceerde afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de KNVI op het gebied van Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening.

Governance (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – 2 mei 2023 van 16:00 – 17:30 uur

Het gebruik van informatietechnologie (IT) en bijbehorende data door organisaties, overheid en in het dagelijks leven is inmiddels gemeengoed. Maar dit gebruik is niet zonder risico dat de menselijke maat verloren gaat. Het is dan ook noodzakelijk dat de aandacht voor de besturing van IT en het gebruik van IT in de hoogste echelons van organisaties meer aandacht krijgt.

In de praktijk is er bij de besturing veel aandacht voor de financieel-economische aspecten van IT-gebruik en ook steeds meer voor de risico’s van cybercrime. Voor de menselijke aspecten is er daarentegen nog weinig of geen aandacht. Door toenemende digitalisering en IT ontstaat een complex geheel van systemen, dat vaak moeilijk is te doorzien of te beïnvloeden is door gebruikers en andere belanghebbenden. Het verantwoord omgaan met het effect op mensen wordt steeds belangrijker en in toenemende mate ook een ethisch vraagstuk.

De sprekers van deze Super Tuesday zijn leden en betrokkenen bij de NEN-werkgroep ‘Governance op de menselijke kant van IT’. De werkgroep heeft een concept praktijkrichtlijn opgesteld om te zorgen dat in de besluitvorming en het toezicht de menselijke maat bij het gebruik van IT voldoende aanwezig blijft. De uitdaging hierbij is de IT-besturing zodanig in te richten dat de belanghebbenden de systemen kunnen overzien, doorzien en zo nodig tijdig (kunnen) ingrijpen. Het gebruik van deze praktijkrichtlijn ondersteunt organisaties bij het borgen van de menselijke maat in de besturing. En dit zowel bij veranderingen, in IT-projecten als bij de feitelijk bedrijfsvoering.

De sprekers geven inzicht in de conceptrichtlijn en staan open voor reacties en aanvullingen. De deelnemers kunnen nu al aan de slag met de aandachtspunten en maatregelen uit de conceptrichtlijn. Zo kunnen zij hun dagelijkse praktijk meer mensgericht maken en eventuele problemen in hun organisatie bespreekbaar maken.

Aanmelden kan via de website. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Op elke eerste dinsdag van de maand verzorgt de KNVI een webinar of live event in de ‘Super Tuesday’ reeks. Deze reeks vormt een gebalanceerde afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de KNVI op het gebied van Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening.

Informatiehuishouding van de overheid, de bezem erdoor? (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – dinsdag 4 april 2023 van 16:00 – 17:30 uur.

Voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat is het essentieel dat de Rijksoverheid zijn informatiehuishouding op orde heeft. De volledigheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie dient de democratische verantwoording, maar ook de individuele belangen van rechthebbende en rechtzoekende burgers. Getriggerd door de toeslagenaffaire is er een meerjarenplan ‘Open op orde’ richt zich op de structurele verbetering van de informatiehuishouding binnen de gehele Rijksoverheid.

Voor de informatieprofessional betekent dit een bredere en belangrijkere rol: met hun kennis en kunde nemen ze de Rijksorganisaties aan de hand om die informatiehuishouding op orde te krijgen.

In deze Super Tuesday:

 • een kijkje in de keuken van rijksonderdelen: hoe geven zij handen en voeten aan het op orde brengen van de informatiehuishouding?
 • een blik op de toekomst: wat is de rol van informatie voor andere functies en rollen binnen het Rijk en welke competenties zijn nodig om toekomstbestendige informatieprofessionals op te leiden?

Guido Ongena zal met een aantal interessante tafelgasten in gesprek gaan. Wie? Dat blijft nog even een verrassing!

Aanmelden kan via de KNVI website. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Op elke eerste dinsdag van de maand verzorgt de KNVI een webinar of live event in de ‘Super Tuesday’ reeks. Deze reeks vormt een gebalanceerde afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de KNVI op het gebied van Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening.

Digitale fitheid voor gevorderden (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – dinsdag 7 maart 2023 van 16:00 17:30

Deze Super Tuesday gaat over jouw conditie, jouw fitheid op digitaal gebied. Leer van Martijn Aslander, onze digitale fitnessgoeroe.

Digitale Fitheid – fit blijven vraagt tijd en onderhoud. Digitale fitheid hoort dan ook thuis in het rijtje van gezond eten, voldoende slapen en je rust nemen. Anno 2023 kijken velen van ons meer dan 4 uur per dag naar een scherm. Kenniswerkers, scholieren, designers: wie heeft er nu geen schermpje in de buurt voor werken, zoeken naar informatie, interactie en gesprek. Werken met die mooie hulpmiddelen geeft je toegang tot een van de belangrijkste hulpbronnen: informatiekapitaal. Wonderlijk genoeg hebben we moeite dit kapitaal te beoordelen en te waarderen. En vervolgens slaan we dat kapitaal daarna op in digitale ‘oude sokken”, namelijk mappen, submappen of documenten. Wil je je informatiekapitaal terugvinden – dan kost dat tijd, maar vooral energie en slagkracht. Dit gebrek aan informatie-liquiditeit is één van de grootste beperkingen in ons werk.

In de Maand van de Digitale Fitheid is er in Nederland aandacht op de werkvloer, bij beslissers en in de media voor digitale fitheid. Als we het mentale welzijn, de ontwikkeling, en het werkplezier van kenniswerkers serieus willen nemen, en tegelijk aan slagkracht en innovatie willen werken ontkomen we niet aan extra aandacht voor digitale fitheid.

In de Super Tuesday studio van de KNVI zal Martijn Aslander, initiatiefnemer van de Maand, trekker van de Interessegroep Persoonlijk Kennismanagement én fellow van de KNVI zijn visie geven en in gesprek gaan over het thema. Alvast meer weten? Kijk op https://www.digitalefitheid.nl/

Aanmelden kan via de website. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Optimaliseer je werk (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – dinsdag 7 februari van 16:00 – 17:30 uur

Loop je wel eens te mopperen op je IT-middelen? De spin is het web is de functioneel beheerder. Wat doet de functioneel beheerder. Waarom is hij de superman van de organisatie. Hoe kun je deze superman het beste benaderen. We onthullen de geheimen en geven je de concrete handvatten om je werk te verbeteren. Alle ruimte om vragen te stellen aan ervaren beheerders en een aanpak hoe je jouw functioneel beheerder kan laten groeien in zijn rol.

Aanmelden kan via de KNVI-website. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Op elke eerste dinsdag van de maand verzorgt de KNVI een webinar of live event in de ‘Super Tuesday’ reeks. Deze reeks vormt een gebalanceerde afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de KNVI op het gebied van Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening.

EBLIDA 31e Council and Conference, 17-19 april 2023, Luxemburg – inschrijving is geopend!

Maandag 17 april, interne vergaderingen – alleen leden van EBLIDA

 • Raad van bestuur
 • Raadsvergadering van EBLIDA

Dinsdag 18 april EBLIDA Conferentie

Thema: Wie is er bang voor bibliotheekmacht? Burgers empoweren voor een democratische en duurzame samenleving.

Woensdag 19 april

 • 2e EBLIDA NAPLE PL2030-evenement: Een seriële crisis: hoe bibliotheken naar hun toekomst kijken.
 • EBLIDA ERASMUS evenement.

Donderdag 20 april – Bibliotheekbezoek (gratis)

Een begeleid bibliotheekbezoek (in het Engels) aan het bekroonde Luxembourg Learning Centre (Universiteitsbibliotheek van Luxemburg) in Esch/Belval, Zuid-Luxemburg. (Bibliotheekbezoeken vereisen voorafgaande registratie. Reserveer uw plek bij registratie.)

Zie voor meer informatie over het programma de website: https://eblida2023.sciencesconf.org/resource/page/id/1