Auteursarchief: fobidnl

Informatiehuishouding van de overheid, de bezem erdoor? (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – dinsdag 4 april 2023 van 16:00 – 17:30 uur.

Voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat is het essentieel dat de Rijksoverheid zijn informatiehuishouding op orde heeft. De volledigheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie dient de democratische verantwoording, maar ook de individuele belangen van rechthebbende en rechtzoekende burgers. Getriggerd door de toeslagenaffaire is er een meerjarenplan ‘Open op orde’ richt zich op de structurele verbetering van de informatiehuishouding binnen de gehele Rijksoverheid.

Voor de informatieprofessional betekent dit een bredere en belangrijkere rol: met hun kennis en kunde nemen ze de Rijksorganisaties aan de hand om die informatiehuishouding op orde te krijgen.

In deze Super Tuesday:

  • een kijkje in de keuken van rijksonderdelen: hoe geven zij handen en voeten aan het op orde brengen van de informatiehuishouding?
  • een blik op de toekomst: wat is de rol van informatie voor andere functies en rollen binnen het Rijk en welke competenties zijn nodig om toekomstbestendige informatieprofessionals op te leiden?

Guido Ongena zal met een aantal interessante tafelgasten in gesprek gaan. Wie? Dat blijft nog even een verrassing!

Aanmelden kan via de KNVI website. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Op elke eerste dinsdag van de maand verzorgt de KNVI een webinar of live event in de ‘Super Tuesday’ reeks. Deze reeks vormt een gebalanceerde afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de KNVI op het gebied van Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening.

Digitale fitheid voor gevorderden (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – dinsdag 7 maart 2023 van 16:00 17:30

Deze Super Tuesday gaat over jouw conditie, jouw fitheid op digitaal gebied. Leer van Martijn Aslander, onze digitale fitnessgoeroe.

Digitale Fitheid – fit blijven vraagt tijd en onderhoud. Digitale fitheid hoort dan ook thuis in het rijtje van gezond eten, voldoende slapen en je rust nemen. Anno 2023 kijken velen van ons meer dan 4 uur per dag naar een scherm. Kenniswerkers, scholieren, designers: wie heeft er nu geen schermpje in de buurt voor werken, zoeken naar informatie, interactie en gesprek. Werken met die mooie hulpmiddelen geeft je toegang tot een van de belangrijkste hulpbronnen: informatiekapitaal. Wonderlijk genoeg hebben we moeite dit kapitaal te beoordelen en te waarderen. En vervolgens slaan we dat kapitaal daarna op in digitale ‘oude sokken”, namelijk mappen, submappen of documenten. Wil je je informatiekapitaal terugvinden – dan kost dat tijd, maar vooral energie en slagkracht. Dit gebrek aan informatie-liquiditeit is één van de grootste beperkingen in ons werk.

In de Maand van de Digitale Fitheid is er in Nederland aandacht op de werkvloer, bij beslissers en in de media voor digitale fitheid. Als we het mentale welzijn, de ontwikkeling, en het werkplezier van kenniswerkers serieus willen nemen, en tegelijk aan slagkracht en innovatie willen werken ontkomen we niet aan extra aandacht voor digitale fitheid.

In de Super Tuesday studio van de KNVI zal Martijn Aslander, initiatiefnemer van de Maand, trekker van de Interessegroep Persoonlijk Kennismanagement én fellow van de KNVI zijn visie geven en in gesprek gaan over het thema. Alvast meer weten? Kijk op https://www.digitalefitheid.nl/

Aanmelden kan via de website. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Optimaliseer je werk (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – dinsdag 7 februari van 16:00 – 17:30 uur

Loop je wel eens te mopperen op je IT-middelen? De spin is het web is de functioneel beheerder. Wat doet de functioneel beheerder. Waarom is hij de superman van de organisatie. Hoe kun je deze superman het beste benaderen. We onthullen de geheimen en geven je de concrete handvatten om je werk te verbeteren. Alle ruimte om vragen te stellen aan ervaren beheerders en een aanpak hoe je jouw functioneel beheerder kan laten groeien in zijn rol.

Aanmelden kan via de KNVI-website. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Op elke eerste dinsdag van de maand verzorgt de KNVI een webinar of live event in de ‘Super Tuesday’ reeks. Deze reeks vormt een gebalanceerde afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de KNVI op het gebied van Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening.

EBLIDA 31e Council and Conference, 17-19 april 2023, Luxemburg – inschrijving is geopend!

Maandag 17 april, interne vergaderingen – alleen leden van EBLIDA

  • Raad van bestuur
  • Raadsvergadering van EBLIDA

Dinsdag 18 april EBLIDA Conferentie

Thema: Wie is er bang voor bibliotheekmacht? Burgers empoweren voor een democratische en duurzame samenleving.

Woensdag 19 april

  • 2e EBLIDA NAPLE PL2030-evenement: Een seriële crisis: hoe bibliotheken naar hun toekomst kijken.
  • EBLIDA ERASMUS evenement.

Donderdag 20 april – Bibliotheekbezoek (gratis)

Een begeleid bibliotheekbezoek (in het Engels) aan het bekroonde Luxembourg Learning Centre (Universiteitsbibliotheek van Luxemburg) in Esch/Belval, Zuid-Luxemburg. (Bibliotheekbezoeken vereisen voorafgaande registratie. Reserveer uw plek bij registratie.)

Zie voor meer informatie over het programma de website: https://eblida2023.sciencesconf.org/resource/page/id/1

Ethiek & Informatieprofessionals (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – 6 december 2022 van 16:00 – 17:30 uur

Tijdens deze webinar wordt een inkijkje gegeven in de moraal van de IV professional. Welke dilemma’s loopt je tegen aan? Hoe kan nadenken over deze ethische dilemma’s het best worden georganiseerd en welke vragen horen daarbij? Onder andere wordt ingegaan op het IAMA-model dat de UU heeft ontworpen om grondrechten in de digitale wereld te beschermen. De 2e kamer heeft deze omarmt. Wat heb je daaraan en hoe gebruik je dat?

Aanmelden kan tot 29 november. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

Desinformatie en Propaganda (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar – 1 november 2022 van 16:00 – 17:30 uur

Anno 2022 is desinformatie en propaganda een actueel thema. In een steeds ingewikkelder maatschappelijke en politieke omgeving opperen opponenten voor diverse maatschappelijk thema’s dat de ander desinformatie deelt. De vraag is vervolgens of dat dan bewust is gedaan. Werkt de opsteller in opdracht van een machthebber, volgt de schrijver een heersend narratief zonder dat ter discussie te stellen? Of zit de publicist gevangen in een organisatie waarin systemische ontwikkelingen de ruimte voor zelfreflectie verhinderen? Of wordt er gewoon betaald voor de publicatie – vanuit zakelijk belang. Deze vragen komen zeker langs tijdens de Super Tuesday van de KNVI. Voorbeelden uit het verleden spreken daarbij tot de verbeelding. Sigarettenfabrikanten die niet heel duidelijk vertelden wat de (bij hen bekende) neveneffecten zijn van roken. Publiciteit uit de Tweede Wereldoorlog die voor extra steun moest zorgen aan beide zijden van het front. De zuivelcampagne van de Nederlandse overheid om het zuivelmeer te verkleinen en de promotiecampagne voor groene bio-centrales die bijgestookt worden met vers gekapte bomen uit Canada en de USA.

We kunnen in ieder geval vaststellen dat het geloof in MSM (Mainstream Media) tanende is. We kunnen objectief nieuws en goede ‘deepfakes’ nog maar nauwelijks herkennen. De gesprekken over vaccineren, het afschaffen van fysieke betaalmiddelen, de digitale ID en klimaatverandering zal iedereen herkennen. Inclusief de impact op het innemen van een standpunt in gesprekken met familie en vrienden. Alternatieve kanalen en onafhankelijke journalistiek krijgen dan ook veel aandacht. Artikelen van onderzoeksjournalisten van De Correspondent worden breed gedeeld. Follow The Money en Bits of Freedom komen steeds vaker in beeld met hun onthullingen. Blckbx TV, De Nieuwe Wereld en Café Weltschmerz zenden content uit die de reguliere mediakanalen niet halen – om welke reden dan ook.

Aanmelden kan tot 31 oktober. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

MetaVerse! Op welke manier gaat de MetaVerse onze informatiemaatschappij transformeren? (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar– 4 oktober 2022 van 16:00 – 17:30 uur

De MetaVerse biedt de nieuwste technologieën en daardoor zijn steeds meer samenwerkingen mogelijk tussen verschillende bedrijven, mensen en organisaties. Omgaan met deze mogelijkheden benadrukt het belang van vooruitgang, waarbij verschillende mensen hun expertise kunnen bundelen voor een ontwikkelingsproces met een potentieel grote maatschappelijke impact.

In deze lezing zul je nieuwe inzichten opdoen op welke manier de MetaVerse onze informatiemaatschappij gaat transformeren. Als professional is het van belang om je te blijven te ontwikkelen. Vooral afleren wat je eerst hebt aangeleerd is voor veel mensen moeilijk. In deze lezing laat Igor van Gemert je de nieuwe business mogelijkheden zien maar hij staat ook stil bij de dark side van deze technologie.

Deze lezing zal je op een andere manier laten kijken naar de diverse MetaVerse varianten die op dit moment beschikbaar zijn. Als je denkt dat je telefoon verslavend is… Wacht dan maar tot je een paar uur echt actief bent geweest in de MetaVerse. Je zul letterlijk ervaren dat onze fysieke wereld niet meer dan de legobouwplaat is van een virtuele wereld die zal resulteren in ongekende nieuwe mogelijkheden.

Aanmelden kan tot 27 september. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

KNVI – Smart Humanity 2022

KNVI organiseert jaarlijkse het Smart Humanity event. Een dag waarop het vakgebied van de informatieprofessional vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de verbinding tussen de disciplines informatiemanagement, informatievoorziening en informatietechnologie.

Meer informatie over het congres, het programma en het aanmelden is te vinden op de KNVI website.

Digitale Trends & Digitale Strategieën (KNVI Super Tuesday webinar)

KNVI Super Tuesday webinar– 6 september 2022 van 16:00 – 17:30 uur

Vraag tien verschillende professionals wat de digitale transformatie voor hen betekent, en je krijgt tien verschillende antwoorden. Voor de eerste betekent het dat de nieuwste generaties digitale machines en systemen met elkaar geconnecteerd kunnen worden tot een nieuw proces. Voor de tweede betekent het iets dat de concurrentie doet om de rest te verslaan. De derde zegt dat het gaat over het centraal stellen van data in de businessstrategie, terwijl een vierde het heeft over de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen door digitalisering. Hoe divers de antwoorden ook lijken – ze zijn allen juist. De digitale transformatie gaat immers over hoe organisaties meebewegen met een digitaliserende samenleving.

De samenleving is aan het veranderen door digitalisering. Professionals moeten zich heel goed bewust zijn van de richting die de verandering heeft. En daarbij dat succesvolle adaptie van deze veranderingen door de organisatie, niet kan zonder een nieuwe inrichting van de organisatie. Klantproducten- en diensten, organisatiestructuur, organisatiecultuur, primaire- en secundaire processen, samenwerkingsverbanden en investeringsbeleid omtrent technologie…. Alles dient kritisch opnieuw beoordeeld te worden in het licht van een veranderende business strategie voor een digitaliserende samenleving.

Dit bredere perspectief op Digitale Transformatie, met een nieuw instrumentarium om tot effectieve en juiste inrichting en verrichtingen te komen, staan centraal in ‘Het Managementboek voor Digitale Transformatie’ (geschreven door Sander Jansen en James van der Merbel) en de daaruit afgeleide training Digitaal Leiderschap (georganiseerd door Wim Kweekel van RGO).

Wim Kweekel en Sander Jansen gaan op 6 september in op de richting, inrichting en verrichtingen die horen bij de digitale transformatie.

Aanmelden kan tot 30 augustus. Voor KNVI-leden gratis, voor niet-leden EUR 25,00 (exclusief BTW).

De nieuwste wijzigingen in RDA

Negenenzestig nieuwe elementen, twee nieuwe vocabulaires, achtenvijftig vervallen elementen en vijfendertig labelwijzigingen: de nieuwe versie van de RDA Toolkit die eind maart 2022 is gepubliceerd bevat substantiële wijzigingen in de inhoud van RDA.

Deze wijzigingen zijn hoofdzakelijk terug te voeren op de voorstellen die de RSC in de tweede helft van 2021 heeft goedgekeurd:

Voor de meeste titelbeschrijvers hebben deze veranderingen geen praktische consequenties, omdat de oorspronkelijke toolkit niet gewijzigd is. De wijzigingen zijn vooral relevant voor gebruikers van de officiële toolkit en voor degenen die betrokken zijn bij de voorbereidingen op de overstap daarnaartoe.

Meer informatie over de deze wijzigingen is te vinden op de website van de RDA-commissie.