Auteursarchief: fobidnl

8e Duitse bibliotheekcongres verplaats van maart naar mei 2022

Het 8e Duitse bibliotheekcongres georganiseerd door Bibliothek und Information Deutschland (BID) is verplaatst van 14-17 maart naar 31 mei-2 juni.

Het congresmotto van dit jaar is #CreatingFreeSpaces. De ervaringen tijdens de pandemie hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk de link tussen de digitale en analoge dimensies is. Beslissen hoe de vrije en open ruimtes in bibliotheken precies moeten worden ingevuld, is een proces dat voortdurend wordt herzien.

Bij dit congres ronden FOBID en BID hun samenwerkingsproject af, dat loopt sinds 2018.

Het congres wordt gehouden als een face-to-face evenement met digitale elementen (livestream). Het congresprogramma en de registratie voor het congres worden op 15 februari 2022 geactiveerd.

Subsidieoptie voor culturele projecten waarin Nederlandse en Duitse culturele instellingen samenwerken

Het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Duitse Fonds Soziokultur werken sinds 2013 samen om uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse culturele organisatie te stimuleren. Ook bibliotheken kunnen aanvragen voor subsidie indienen. Op 14 oktober en 18 november zijn er Meet & Match webinars, waarin je meer informatie kunt krijgen over de subsidieprogramma’s.

Meer lezen over de subsidieregeling Nederland-Duitsland: https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/15/nederland-duitsland-jonge-kunst en

Meer lezen over Meet & Greet startbijeenkomst: https://cultuurparticipatie.nl/actueel/77/samenwerken-met-duitsland-meld-je-aan-voor-online-meet-match

8e Duitse bibliotheekcongres #CreatingFreeSpaces: call for papers

Van 14-17 maart 2022 vindt het 8e Duitse bibliotheekcongres plaats in Leipzig, georganiseerd door Bibliothek und Information Deutschland (BID). De call for papers is geopend tot 15 september: https://www.bid-kongress-leipzig.de/index.php?id=1

Het congresmotto van dit jaar is #CreatingFreeSpaces. De ervaringen tijdens de pandemie hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk de link tussen de digitale en analoge dimensies is. Beslissen hoe de vrije en open ruimtes in bibliotheken precies moeten worden ingevuld, is een proces dat voortdurend wordt herzien.

Bij dit congres ronden FOBID en BID hun samenwerkingsproject af, dat loopt sinds 2018.

VICTORINE VAN SCHAICKPRIJZEN 2021

Ook in 2021 worden Victorine van Schaickprijzen uitgereikt voor verrassende initiatieven, artikelen, presentaties, websites, blogs, vlogs of andere bijdragen aan de innovatie van het informatievak.

Er worden drie Victorines uitgereikt:

 • De beste publicatie: de Victorine van Schaick Penning en € 2500,
 • Het meest innovatieve initiatief: € 2000,
 • De beste scriptie: €1500.

De sluitingsdatum voor inzending: 1 september.

Meer informatie is te vinden op de KNVI website

Klaas Gravesteijn, de nieuwe directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken

Klaas Gravesteijn is vanaf 1 juli 2021 de nieuwe directeur van de VOB. Momenteel is hij werkzaam als beleidsadviseur verenigingszaken bij de VOB.

Interim-voorzitter Anne Rube: ‘Het bestuur acht het van grote toegevoegde waarde dat Klaas zorgdraagt voor continuïteit. Daarnaast zijn we blij met zijn kwaliteiten, potentie én grote betrokkenheid bij en gevoel voor de sector en de verhoudingen daarbinnen.’

Klaas Gravesteijn: ‘Bibliotheken hebben een ongelooflijk belangrijke functie in de samenleving. Aan het versterken daarvan draag ik graag bij. De VOB moet een vereniging zijn voor, door en met de leden, met oog en aandacht voor de diversiteit van de leden. Daarnaast kunnen we verder groeien in onze rol als serieuze en betrouwbare gesprekspartner voor overheden, stakeholders en partijen in het bibliotheeknetwerk. Met het bibliotheekconvenant hebben we een stevige basis gelegd onder de samenwerking, die gaan we de komende jaren uitbouwen.’

Seminar: Bibliotheken en Citizen Science – wat is het voordeel?

Maandag 14 juni 2021; 11:00 – 12:00 uur (CET)

Door Citizen Science kreeg de vruchtbare verbinding tussen bibliotheken en burgers een nieuw elan en kader. In deze sessie introduceren de sprekers het onderwerp met een overzicht van het concept van Citizen Science en de relatie met Open Science en presenteren ze voorbeelden van GLAM-instellingen om de deelnemer te inspireren voor hun eigen activiteiten.

Sprekers:

 • Elisa Hermann, Informatie-inkoop en informatiebeheer, Natuurhistorisch museum, Berlijn
 • Irene Haslinger, Bibliotheekdirecteur aan de Technische Universiteit Delft

Moderator:

 • Barbara Lison, Bibliotheekdirecteur bij de Openbare Bibliotheek van Bremen

Het online seminar is gratis en in het Engels; registratie is vereist. Het seminar wordt niet opgenomen. Presentaties worden achteraf naar de deelnemers gestuurd.

Registratie is vereist: https://eur-nl.libcal.com/event/3696419

Het laatste seminar van de serie vindt plaats in juli. Meer informatie over het onderwerp en de datum hier: https://eur-nl.libcal.com/calendar/BID-FOBID-webinars

New Librarianship Symposia: oproep voor abstracts en creatieve format voorstellen

Virtueel, oktober – november 2021

Deze vierdelige virtuele symposia-serie onderzoekt gemeenschapsgerichte benaderingen van bibliothecarissen die beoefenaars en wetenschappers in innovatieve richtingen duwen. In het afgelopen decennium is er veel gebeurd dat heeft aangetoond hoe belangrijk het is te erkennen hoe institutionele onderdrukking en machtssystemen, wereldwijde pandemieën en internationale perspectieven het bibliotheekwezen informeren. Men zoekt naar abstracte inzendingen voor ideeën en benaderingen die het veld in het komende decennium kunnen leiden en die de volgende gebieden kunnen behandelen:

 • Gelijkheid, diversiteit en inclusie
 • Post-neutraliteit bibliothecaris
 • Internationale invloeden
 • Een ‘nieuwe normale’ agenda in een door COVID getroffen wereld

Symposia-sessies worden gratis live gestreamd.

Bezoek de website van de symposia-serie om bijdragen voor te stellen tot 30 mei 2021.

Meer informatie op de website.

Seminar: Agile werken in bibliotheken

Maandag 17 mei 2021; 11:00 – 12:00 (CET) 

Agile werken ?! Iedereen heeft het erover, maar wat betekent het precies? Dit webinar biedt een inleiding in de basisideeën van agile. Het wil laten zien wat agile betekent in alledaagse werksituaties en hoe het leiderschap en samenwerking in teams vorm kan geven. Met specifieke voorbeelden laten we zien waar welke vormen van agile werken nuttig zijn om te voldoen aan de steeds nieuwe eisen en uitdagingen waarmee bibliotheken vandaag worden geconfronteerd.

Sprekers:

 • Sven Strobel, Leibniz Information Center for Science and Technology, Universiteitsbibliotheek, Hannover
 • Gert Staal, directeur Bibliotheek Lek & IJssel

Moderator:

 • Dr. Christina Riesenweber, Freie Universität Berlin, Universiteitsbibliotheek

De online seminar is gratis en in het Engels; registratie is vereist. Het seminarie wordt niet opgenomen. Presentaties worden achteraf naar de deelnemers gestuurd.

Registratie is vereist: https://eur-nl.libcal.com/event/3696413

De serie gaat door! Meer informatie over onderwerpen en data: https://eur-nl.libcal.com/calendar/BID-FOBID-webinars

Seminar: Centrale diensten voor openbare bibliotheken

De online Duits-Nederlandse dialoog over de toekomst van bibliotheken gaat door!

Op maandag 12 april 2021; 11:00 – 12:00 (CET) wordt een nieuw onderwerp besproken

De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Nederland biedt centrale digitale diensten aan openbare bibliotheken en aan opdrachtgevers. Hoe deze diensten in het verleden zijn geïnitieerd en hoe de situatie momenteel wordt besproken en vergeleken met de situatie in Duitsland. Vanwege het politieke systeem en de culturele soevereiniteit van de deelstaten is de ondersteuning van kleinere openbare bibliotheken in Duitsland niet gecentraliseerd, maar bieden zogenaamde ‘Fachstellen’ in verschillende deelstaten diensten aan hun bibliotheken aan. Dit systeem, zijn taken en diensten worden besproken – gedecentraliseerde of gecentraliseerde ondersteuning voor openbare bibliotheken – wat zijn de voor- en nadelen? En welke gevolgen heeft de pandemie in de toekomst voor deze diensten? Hoe hangt het idee van de ’third place’ samen met de noodzaak om mobiele diensten aan te bieden aan bibliotheekgebruikers tijdens en na corona?

Sprekers:

 • Oke Simons, Fachstelle Sleeswijk-Holstein
 • Sander van Kempen, Koninklijke Bibliotheek (KB), Den Haag

Moderator:

 • Erna Winters, Bibliotheek Kennermerwaard

De online seminar is gratis en in het Engels; registratie is vereist. Het seminarie wordt niet opgenomen. Presentaties worden achteraf naar de deelnemers gestuurd.

Registratie is vereist: https://eur-nl.libcal.com/event/3602794

De serie gaat door! Meer informatie over onderwerpen en data: https://eur-nl.libcal.com/calendar/BID-FOBID-webinars

Seminar: Bibliotheekpersoneel: identificeren, kwalificeren, aannemen en trainen

Maandag 15 maart 2021; 11:00 – 12:00 uur (CET)

De rol van bibliotheken verandert snel. Dit roept de vraag op wat voor soort personeel bibliotheken nodig hebben om deze veranderingen succesvol door te voeren. Bekwaam personeel is cruciaal voor positieve gebruikerservaringen, maar welke competenties hebben we nodig? We zien een tendens om af te stappen van ‘klassieke’ bibliotheekvaardigheden naar meer algemene vaardigheden, zoals technisch onderlegd en ondernemend. Hoe rekruteren we onze toekomstige collega’s? Het kan een uitdaging zijn om de mensen aan te trekken die we nodig hebben als de eerste associatie met bibliotheken over de hele wereld ‘boeken’ is in plaats van ‘databases’. Hoe kunnen bibliotheekscholen in Duitsland bijdragen aan de opleiding van ons toekomstige personeel? Of moeten we ons meer richten op training op het werk zoals in Nederland?

Sprekers:

• Ute Engelkenmeier, hoofd service en informatie, Technische Universiteit Dortmund
• Matthijs van Otegem, directeur Bibliotheek, Erasmus Universiteit Rotterdam

Moderator:

 • Harm Derks, Head Library Services, Free University Amsterdam

Het online seminar is gratis en in het Engels. Het seminar wordt niet opgenomen. Registratie is vereist: https://eur-nl.libcal.com/calendar/BID-FOBID-webinars.