Call voor papers: Knowledge Rights 21 programme

Het Stichting IFLA Foundation Programma, ondersteund door de subsidie van Arcadia Foundation, en in samenwerking met IFLA, LIBER en SPARC Europe is begonnen met de implementatie van een driejarig programma, getiteld: Knowledge Rights 21.

overhead shot of homework and papers
Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

Knowledge Rights 21 heeft tot doel het potentieel van Europese kennisinstellingen, met name bibliotheken, te mobiliseren om met anderen samen te werken om hervormingen door te voeren in de wet- en regelgeving op het gebied van auteursrecht, waardoor bibliotheken aanzienlijk meer mogelijkheden kunnen bieden voor toegang tot en gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. Het programma heeft tot doel hervormingen op Europees en nationaal niveau te bevorderen en waardevolle voorbeelden te geven voor de rest van de wereld.

Het belangrijkste doel is om verandering te stimuleren op de volgende zes gebieden waar vooruitgang op korte termijn zowel mogelijk als noodzakelijk is:

 • Vergemakkelijking van de toegang tot e-books voor gebruikers van openbare en academische bibliotheken.
 • Bescherming van gebruikersrechten tegen contractonderdrukking en technologische beschermingsmaatregelen.
 • Socialiseren van open normen in Europa.
 • Pleiten voor wettelijke secundaire publicatierechten.
 • Versnelling van de acceptatie van het behoud van rechten en open licenties.
 • Het opbouwen van een sterk, actief en duurzaam netwerk van individuen uit de bibliotheekwereld en daarbuiten, om de verwezenlijking van het langetermijndoel te verzekeren dat bibliotheken hun stem kunnen laten horen bij volgende hervormingen en debatten, waarbij nauw wordt samengewerkt met gelijkgestemde belanghebbenden.

Ga voor meer informatie naar de Knowledge Rights 21-website: https://www.knowledgerights21.org/

 • Inzicht in de basis voor gecontroleerd digitaal lenen in Europa.
 • Copyright- en belangenbehartigingstraining.
 • Evaluatie van de stand van de academische en andere educatieve e-boekenmarkten in Europa.
 • Evaluatie van de impact van de introductie van Open Normen over de hele wereld.
 • Evaluatie van de stand van zaken op de e-bookmarkten in Europa.

Deadline voor alle inzendingen is 17 maart 2022!

Ga voor meer informatie naar de website:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *