Tiele fellowships 2021

The Dr. P.A. Tiele-Stichting is devoted to promoting the study of the book in past and present. Its activities include publishing scholarly books and articles and organising symposia and lectures. Recently, the Tiele-Stichting has developed a Fellowship Programme to stimulate research in the field of books and reading in the Netherlands and Flanders.

Each year, two Tiele Fellows will receive financial support and research assistance. One of the Fellows will study an aspect of book and reading culture in the past, the other will study an aspect in the present.

IFLA Library Map of the World & Netherlands

The Netherlands is now a part of the IFLA Library Map of the World. This is source of basic library statistics and is providing country-level data and a worldwide comparison of different library performance metrics by region.

The Library Map of the World is also providing access to SDG stories, demonstrating how libraries in different countries contribute to the United Nations Sustainable Development Goals.

The Dutch page: https://librarymap.ifla.org/countries/Netherlands

More information on the IFLA website: https://librarymap.ifla.org/about

COVID-19 and the impact on national libraries

At the request of CDNL (Conference Of Directors Of National Libraries) and in collaboration with IFLA, the KB (the National Library of the Netherlands) has conducted a study into the impact of COVID-19 on national libraries. The report provides insight into the influence of COVID-19 on the organization and the changes in the services of 55 national libraries.

Annual report 2019 and work plan 2020 RDA Committee

In 2019, the RDA Committee continued to translate the so-called “RDA Reference” into Dutch. The translated sections will be published in the RDA Registry. A website has also been set up that went live in the autumn. The full annual report (Dutch only) can be found on the website of the RDA Commission.

A study day will be organized in 2020 with the theme “RDA from theory to practice”. The new RDA Toolkit is expected by the end of 2020. The full work plan (Dutch only) can be found on the website of the RDA Commission.

Register omgezette werken online beschikbaar

Voor mensen die niet (meer) in staat zijn gedrukte of digitaal gepubliceerde werken te lezen is in Nederland een bibliotheekvoorziening voor personen met leeshandicap beschikbaar. Voortgekomen uit het blindenbibliotheekwerk is de huidige voorziening onder de naam Aangepast Lezen sinds 2015 een verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Deze Bibliotheek voorziening werkt vanuit dezelfde publieke waarden als de openbare bibliotheek en is verankerd in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob; art 9c), maar is vrijgesteld van het bestalen van een leenrechtvergoeding.

Onder regie van de KB geven de volgende organisaties uitvoering aan deze bibliotheekvoorziening: Bibliotheekservice Passen Lezen (BPL) voor de collectie en de front office voor de leden, Dedicon en de CBB voor de productie van de aangepast lezen versies van gepubliceerde werken in braille, grootletter, gesproken of digitale vorm.

Op basis van een beperking in de Auteurswet (art. 15 jt/m m) kunnen Dedicon en CMM zonder voorafgaande toestemming een auteursrechtelijk beschermd werk omzetten naar een aangepast lezen kopie en deze toevoegen aan de uitleencollectie van BPL en/of de lokale bibliotheek. De kopie kan uitsluitend ten goede komen aan personen met een leeshandicap. De uitvoering van deze beperking is in goede afstemming met de rechthebbenden vervat in een regeling die overeengekomen is tussen de KB, de Mediafederatie en Dedicon; de Regeling Toegankelijke Lectuur voor mensen met een leesbeperking 2019-2021. In tegenstelling tot eerdere regelingen is in deze Regeling de meldingsplicht van een voorgenomen omzetten komen te vervallen. In de plaats daarvan is afgesproken dat partijen zich zullen inspannen om te controleren of een toegankelijk werk commercieel of anderszins beschikbaar is zodat dubbele productie wordt vermeden.  

In dit register worden alle werken van algemene lectuur getoond die sinds 1 januari 2019 zijn omgezet naar een toegankelijke versie. De werken zijn vindbaar op titel, auteur, uitgever en ISBN. De datum beschikbaar verwijst naar de dag waarop het omgezette werk is toegevoegd aan de collectie van de bibliotheekvoorziening voor personen met een leeshandicap.

Met dit register van omgezette werken Algemene Lectuur draagt Dedicon ten behoeve van betrokken partijen zorg voor de openbaar toegankelijke registratie van werken die zijn omgezet voor de bibliotheekvoorziening voor mensen met een leesbeperking (conform art. 3 Regeling). Het register beval uitsluitend werken van Algemene Lectuur (fictie en non-fictie).

 

Impression BID Conference Leipzig, March 18-21

The Dutch delegation visited the congress with 26 participants. In addition, it was good to see that many companies, including their Dutch contact persons, were present with their services and products.

The Dutch delegation had its own stand, which was visited regularly, not only for networking but also because of the typical Dutch cookies (stroopwafels).

The opening keynote by Princess Laurentien was very inspiring. Her explanation of the important role of the library as a third place to stay was a clear statement. The role of the library as a meeting place goes hand in hand with the ongoing digitization. Through the library, people stay connected. This role must be emphasized: seek contact with your customers, with your stakeholders and sponsors. Dutch libraries have been working on this for a number of years and are happy to share their experiences.

The Dutch delegation is looking forward to an inspiring cooperation in various areas over the next three years and would like to thank the organization for the reception in Leipzig.