Category Archives: Copyright

Call for papers: Knowledge Rights 21 programme

The Stichting IFLA Foundation Programme, supported by the grant from Arcadia Foundation, and in partnership with IFLA, LIBER and SPARC Europe has started with the implementation of a three-year programme, titled as: Knowledge Rights 21.

overhead shot of homework and papers
Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

Knowledge Rights 21 aims to mobilize the potential of Europe’s knowledge institutions, particularly libraries, to engage with others in order to implement reforms to copyright law and regulation, that enables libraries to provide significantly greater possibilities to access and use copyrighted works. The programme aims to promote reforms at the European and national levels, and to provide valuable examples for the rest of the world.

The main goal is to drive change in the following six areas where progress is both possible and necessary in the short term:

 • Facilitating access to e-books for users of public and academic libraries
 • Protecting users’ rights from contract override and technological protection measures
 • Socialising open norms in Europe
 • Advocating for legislated secondary publishing rights
 • Accelerating the uptake of rights retention and open licensing
 • Building a strong, active and sustainable network of individuals from the library field and above, in order to ensure fulfillment of the long-term goal that libraries can bring their voices to the table in subsequent reforms and debates, working closely with like-minded stakeholders.

For more information, please visit the Knowledge Rights 21 website: https://www.knowledgerights21.org/

 • Understanding the basis for Controlled Digital Lending in Europe
 • Copyright and Advocacy Training
 • Evaluating the State of Academic and Other Educational EBook Markets in Europe
 • Evaluating the impact of introducing Open Norms around the world
 • Evaluating the State of Trade EBooks Markets in Europe

Deadline for all submissions is 17 March 2022!

For more information visit the website:

Register omgezette werken online beschikbaar

Voor mensen die niet (meer) in staat zijn gedrukte of digitaal gepubliceerde werken te lezen is in Nederland een bibliotheekvoorziening voor personen met leeshandicap beschikbaar. Voortgekomen uit het blindenbibliotheekwerk is de huidige voorziening onder de naam Aangepast Lezen sinds 2015 een verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Deze Bibliotheek voorziening werkt vanuit dezelfde publieke waarden als de openbare bibliotheek en is verankerd in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob; art 9c), maar is vrijgesteld van het bestalen van een leenrechtvergoeding.

Onder regie van de KB geven de volgende organisaties uitvoering aan deze bibliotheekvoorziening: Bibliotheekservice Passen Lezen (BPL) voor de collectie en de front office voor de leden, Dedicon en de CBB voor de productie van de aangepast lezen versies van gepubliceerde werken in braille, grootletter, gesproken of digitale vorm.

Op basis van een beperking in de Auteurswet (art. 15 jt/m m) kunnen Dedicon en CMM zonder voorafgaande toestemming een auteursrechtelijk beschermd werk omzetten naar een aangepast lezen kopie en deze toevoegen aan de uitleencollectie van BPL en/of de lokale bibliotheek. De kopie kan uitsluitend ten goede komen aan personen met een leeshandicap. De uitvoering van deze beperking is in goede afstemming met de rechthebbenden vervat in een regeling die overeengekomen is tussen de KB, de Mediafederatie en Dedicon; de Regeling Toegankelijke Lectuur voor mensen met een leesbeperking 2019-2021. In tegenstelling tot eerdere regelingen is in deze Regeling de meldingsplicht van een voorgenomen omzetten komen te vervallen. In de plaats daarvan is afgesproken dat partijen zich zullen inspannen om te controleren of een toegankelijk werk commercieel of anderszins beschikbaar is zodat dubbele productie wordt vermeden.  

In dit register worden alle werken van algemene lectuur getoond die sinds 1 januari 2019 zijn omgezet naar een toegankelijke versie. De werken zijn vindbaar op titel, auteur, uitgever en ISBN. De datum beschikbaar verwijst naar de dag waarop het omgezette werk is toegevoegd aan de collectie van de bibliotheekvoorziening voor personen met een leeshandicap.

Met dit register van omgezette werken Algemene Lectuur draagt Dedicon ten behoeve van betrokken partijen zorg voor de openbaar toegankelijke registratie van werken die zijn omgezet voor de bibliotheekvoorziening voor mensen met een leesbeperking (conform art. 3 Regeling). Het register beval uitsluitend werken van Algemene Lectuur (fictie en non-fictie).