Impressie 7e Bibliotheekcongres Leipzig

De Nederlandse delegatie heeft met 26 deelnemers het congres bezocht. Daarnaast was het goed om te zien dat er veel bedrijven, met ook Nederlandse contacten aanwezig waren met hun diensten en producten.

De Nederlandse delegatie beschikte over een eigen stand, welke regelmatig werd bezocht, onder andere vanwege de typisch Nederlandse koekjes (stroopwafels). In deze stand werden contacten gelegd tussen Nederlandse en Duitse vakgenoten.

De openingsspeech van prinses Laurentien was erg inspirerend. Haar uiteenzetting over de belangrijke rol van de bibliotheek als derde ruimte om te verblijven was een duidelijk statement. De rol van de bibliotheek is als ontmoetingsruimte een goed tegenwicht voor de verdergaande digitalisering. Door de bibliotheek blijven mensen verbonden met elkaar. Deze rol moet benadrukt worden : zoek contact met je klanten, met je stakeholders en financiers. Nederlandse bibliotheken zijn hier al een aantal jaren mee bezig, al dan niet in samenwerking.

De Nederlandse delegatie kijkt uit naar een prettige samenwerking op diverse vlakken in de komende drie jaar en wil de organisatie hartelijk danken voor de ontvangst in Leipzig.